ขอบพระคุณ - Appreciation - Tạ ơn (thơ) - Mai Văn Phấn. พ. ฮั่นตระกูล แปล. P. Hantrakool

มายวันเฟิ้น - Mai Văn Phấn
ฮั่นตระกูล แปล - P. Hantrakool trans.Image: www.becomingwhoyouare.net

 

 

ขอบพระคุณ


ดวงจันทร์ฉายแสง

เงาต้นไม้ค้อมน้อมลง

ข้างองค์พุทธปฏิมา


 

 

 

Appreciation

  

The moon lights up,

the shadows of the trees bow down

beside a Lord Buddha statue.

 

 


 

Tạ ơn

 

Có trăng

Bóng cây cúi xuống

Bên tượng Phật

M.V.P

 

 BÀI KHÁC
1 2 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị