กลับหมู่บ้าน - Return to Village - Về làng (thơ) - Mai Văn Phấn. พ. ฮั่นตระกูล แปล. P. Hantrakool

มายวันเฟิ้น - Mai Văn Phấn
ฮั่นตระกูล แปล - P. Hantrakool trans.

 

 

 

Image:  www.mattandbree.com

 
กลับหมู่บ้าน

เสียงทอเสื่อกก
ดวงจันทร์ลอยเหนือน้ำ
ช้าเชื่องไม่มีเรื่องเร้า  


 

Return to Village 

The voice of sedge mat weaving
The moon over the river
Slow and slight 

Về làng

Tiếng dệt chiếu
Trăng trên sông
Nhạt dần

M.V.P

 


 

- Giáo sư Pornpen Hantrakool comment trên facebook: I like the way the Vietnamese still relate their deep feelings with their village origins. Some even want their deceased bodies returned to their homelands to be placed and rest on. A very romantic nostalgia!

- MVP: I really like your point of view because you understand Vietnamese very well. For poets like you and me, homelands and memories are the treasures and inspirations for us to create and compose for all our lives!

BÀI KHÁC
1 2 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị