Ra mắt cuốn sách "Mai Văn Phấn và Hành trình thơ vào cõi khác" của Ngô Hương Giang và Nguyễn Thanh Tâm - Ảnh tư liệu
Ra mắt cuốn sách "Mai Văn Phấn và Hành trình thơ vào cõi khác"
của Ngô Hươn
g Giang và Nguyễn Thanh Tâm










NNC Ngô Hương Giang và NNC Nguyễn Thanh Tâm



Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu



Từ phải qua: NNC Ngô Hương Giang, NNC Phạm Xuân Nguyên, NNC Nguyễn Thanh Tâm



NNC Phạm Xuân Nguyên




Từ phải sang: Nhà PBVH Lại Nguyên Ân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

 









NNC Nguyễn Thanh Tâm



NNC Ngô Hương Giang



PGS.TS. Văn Giá phát biểu













Nhà văn Tạ Duy Anh phát biểu




Nhà văn Uông Triều phát biểu













NNC Nguyễn Thanh Tâm cùng phu nhân và con gái



NNC Ngô Hương Giang và phu nhân








(Nguồn: facebook của Ngô Hương Giang và Nguyễn Thanh Tâm)











BÀI KHÁC
1 2 





























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị