Два крыла - Đôi cánh (VII) (сборник стихотворений – tập thơ) Май Ван Фан – Mai Văn Phấn. Перевод Елизаветы Коздоба – Bản dịch của Elizaveta Kozdoba

Maй Baн Фан - Mai Văn Phấn

Подстрочный перевод - Dịch nghĩa:

Светлана Глазунова - Svetlana Glazunova*

Поэтический перевод - Dịch thơ:

Елизаветы Коздоба - Elizaveta Kozdoba**

 

 

 


Nhà thơ-Dịch giả Elizaveta Kozdoba 

 

 

 

 


Bìa 1 tập thơ “Два крыла - Đôi cánh”

 

 Бюльбюль

 

 

Небольшая птичка в красной шапочке

с белыми пятнышками

Поёт на дереве, уходящем ввысь,:

Чиу... уит... хюит... ту ию...

 

Я тороплюсь мысленно нарисовать клетку,

Опасаясь, что птица вот-вот улетит.

 

Едва я ее дорисовал, как птица взлетела,

Обняв диск солнца, рамку ветра,

Зелёную ветку дерева, я тороплюсь следом за ней.

 

В момент её бесследного исчезновения я думаю,

Что бюльбюль прилетит назад, чтобы поклевать гусениц,

Спелые красные фрукты,

И испить, насладившись каждой каплей

Моей чистой воды.

 

Чиу... уит... хюит... ту ию...

 

Хотя нет, не нужно птице возвращаться:

Я и сейчас отчётливо слышу звук её пения.

 

 

 

 

Письмо флейе

 

 

 

Дуть в пустоту, во чрево флейты, в ад, где семь дорог ведут, как в райский сад. Где до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Любого дразнят: слушай и вкуси! Каждая гамма улетает, похлопывая крыльями, в таинственно мерцающем семицветном свете, и в каждой тени вырисовывается образ флейты, соблазняя меня вновь приблизить губы и дунуть.

 

Покинув басовую партию, они устремляются вверх, забрасывая в ночь мириады ступеней звукорядов. Слышится эхо тяжёлых шагов ночи, перебирающей каждую октаву.

 

Безмолвная Вселенная виснет в ночи. Мягкие нежные волны сообщают берегу потерь, что я пока ещё здесь,чтобы проснувшись поутру, встретить берег удачи.

 

Каждый затенённый угол во мне всасывает звуки, подобно тому, как ребёнок сосёт молоко,

звуки, которые несёт свет, неторопливо разливающийся из моего приоткрытого рта.

 

 

 

 

Цветок на горе Иенты*

 

 

Распустившись на вершине горы,

Он безмятежен под сильными ветрами

И проплывающими облаками.

 

Семьсот лет назад

Император Чан Нян Тонг**,

Ставший буддийским монахом,

Проходя мимо, склонял перед ним голову.

 

Ты и я,

Проходя мимо, склоняем голову.

Дети и все проходящие мимо, -

Все склоняют головы,

Проходя мимо

 

Спустившись к подножию горы,

Мы встретили паломников,

идущих, опираясь на тонкие бамбуковые палки.

Их глаза были обращены вверх,

Где клубился дым от сожжённых цветов.

 

­_______________
(*) (**) Гора Иенты расположена в 130 км от Ханоя. Высота горы составляет 1068 метров. На горе расположился целый комплекс из 11 пагод. Это место основания буддистской секты Чук Лам, основателем которой является вьетнамский король Чан Нян Тонг (1258 - 1308).

 

 

 

 

Исток мира

 

 

Двум поэтам Сюзан и Брюсу Бланшард!

 

На вершине холма я увидел

Распускающийся цветок золотобородника.

Оттуда исходила заря,

 

Он излучал свет,

Освещая подножие холма,

путь к опушке леса.

Птицы улетели ранним утром.

И я только что избавился от своих

 

воспоминаний

Больше ниоткуда,

Только именно из этого цветка золотобородника

Рождается прекрасный день.

 

Я ускорил шаг и поспешил в ближайшее кафе

Ожидать свою женщину.

 

И долго смотрел в сторону холма...

Верно, всё верно:

Мы все только сейчас родились там.


(От сборника “Два крыла”)

 

 

 

 


Nhà Việt Nam học Svetlana Glazunova

 

 

 

Bìa 4 tập thơ “Два крыла - Đôi cánh”

 

 

 

Con chào mào

 

 

Con chào mào đốm trắng mũ đỏ

Hót trên cây cao chót vót

triu… uýt… huýt… tu hìu…

 

Tôi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ

Sợ chim bay đi

 

Vừa vẽ xong nó cất cánh

Tôi ôm khung nắng, khung gió

Nhành cây xanh hối hả đuổi theo

 

Trong vô tăm tích tôi nghĩ

Lát nữa chào mào sẽ mổ những con sâu

Trái cây chín đỏ

Từng giọt nước

Thanh sạch của tôi

 

triu… uýt… huýt… tu hìu…

 

Chẳng cần chim lại bay về

Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ.

 

 

 

 

Viết cho cây sáo

 

 

 

Tôi thổi vào lòng ống sáo tối đen địa ngục, để tìm ra bảy lối tới thiên đường: đồ rê mi fa son la si.

 

Từng âm giai vỗ cánh bay đi, chao nghiêng trong ánh sáng bảy màu lung linh huyền ảo, để những bóng tối kia cũng mang hình ống sáo, cho tôi lại ghé môi khắc khoải thổi vào.

 

Rời bè trầm chúng bay lên cao, rồi thả vào đêm bao chiếc thang cung bậc. Nghe âm vang bước chân của bóng đêm nặng nhọc, đang lần từng âm vực mà lên.

 

Vũ trụ lầm lì lơ lửng trong đêm. Những con sóng dịu mềm cho bên lở biết mình còn đó, để ban mai thức dậy gặp bên bồi.

 

Mỗi góc tối trong tôi đang ngậm lấy âm thanh như ngậm vào vú mẹ, từ miệng mình he hé ánh sáng bồng bế nhau thong thả tràn vào.

 

 

 

 

Bông hoa Yên Tử

 

 

Nở trên đỉnh núi

Thản nhiên trong gió mạnh

Mây bay

 

Bảy trăm năm trước

Đức - Phật - Hoàng Trần Nhân Tông

Cúi đầu đi qua

 

Em và tôi

Đang cúi đầu đi qua

Các con và mọi người

Cùng cúi đầu

Đi qua

 

Xuống chân núi

Gặp đoàn hành hương

Tay gậy trúc

Mắt ngước lên

Thiêu đốt gốc hoa ngùn ngụt.

 

 

 

Nơi cội nguồn thế giới

 

 

Tặng hai nhà thơ Susan & Bruce Blanshard!

 

Tôi nhìn thấy trên đỉnh đồi

Một bông cỏ may vừa nở

Ánh sáng phát ra từ đó

 

Bình minh đang phát ra từ đó

Soi rõ chân đồi, lối ra bìa rừng

Những con chim bay đi buổi sớm

Tôi cũng vừa thoát khỏi ký ức của tôi

 

Không phải nơi nào khác

Mà chính từ bông cỏ may kia

Đang làm nên một ngày tuyệt đẹp

 

Tôi rảo bước đến quán café gần nhất

Đợi người đàn bà của tôi

 

Và nhìn rất lâu về phía ngọn đồi

Đúng, rất đúng

Tất cả chúng ta vừa sinh ra ở đó. 

M.V.P

 

(Rút từ tập thơ “Đôi cánh”)

 

 

 

 

(*) Глазунова Светлана Евгеньевна - преподаватель вьетнамского языка. В 1995 г. окончила Факультет Международных отношений (восточное отделение) МГИМО (Университет) МИД РФ. В октябре 1992 - июне 1993 г. и в октябре 1995 - мае 1996 г. проходила стажировку в Ханойском Государственном Университете на факультете вьетнамского языка. С 1996 г. работает преподавателем вьетнамского языка на кафедре китайского, вьетнамского, тайского, лаосского, кхмерского и бирманского языков МГИМО (У) МИД РФ. В настоящее время является старшим преподавателем кафедры. Активно работает в области устного и письменного перевода. Выступала в качестве редактора "Учебного пособия по реферированию вьетнамской прессы" (для старших курсов) Л.Л. Сандаковой (Изд. "МГИМО - Университет" 2004). Привлекалась к работе над первым томом Большого вьетнамско-русского словаря (Изд. "Восточная литература" РАН 2006). 

Svetlana E. Glazunova
 - Giảng viên tiếng Việt. Năm 1995 chị tốt nghiệp Khoa Quan hệ Quốc tế (Ban Phương Đông học) thuộc trường Đại Học Quan hệ quốc tế quốc gia Maxcơva (MGIMO - Bộ Ngoại giao Nga). Từ 10/1992 - 6/1993 và 10/1995 - 5/1996 chị thực tập tại Khoa tiếng Việt trường Đại học quốc gia Hà Nội. Từ năm 1996 Svetlana E. Glazunova là giảng viên tiếng Việt tại Ban tiếng Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Khmer và Miến Điện thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Hiện chị là giảng viên cao cấp của các Ban trên. Ngoài ra, chị hoạt động tích cực trong lĩnh vực dịch thuật. Tham gia biên tập “Giáo trình nâng cao kỹ năng báo chí Việt Nam” của tác giả L.L. Sandakova (Nxb. Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Maxcơva, 2004). Tham gia biên soạn cuốn I đại Từ điển Việt - Nga (Nxb. “Văn học phương Đông”, Viện Hàn lâm khoa học Nga, 2006).

 

 

 


(**) Елизавета Захаровна Коздоба – поэт, прозаик, переводчик, публицист. Родилась в городе Долинское Кировоградской области. Отец Захар Иванович Коздоба был агрономом, мать Домникия Тимофеевна Коздоба – актрисой. После окончания средней школы в городе Кирово - граде (УССР) Е.З. Коздоба изучала языки на отделении структурной и прикладной лингвистики в Киевском государственном университете имени Т.Г. Шевченко. Обучаясь в аспирантуре в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, была корре - спондентом и ответственным секретарём “Информа - ционного бюллетеня” Союза писателей СССР. Много путешествовала, занимаясь творческой журналистской и  итературной деятельностью. Её статьи и поэтические произведения печатались в отечественных и зарубежных СМИ. Выпустила 6 поэтических сборников. Е.З. Коздоба – лауреат литературных премий имени К. Симонова и В. Пикуля. Её стихотворения переведены на украинский, турецкий, польский, болгарский, испан - ский, английский и другие языки. В последнее время ав - тор сотрудничает с международным журналом “Золотая площадь”, совместно с испанскими и русскими поэтами выпускает испанско-российскую двуязычную антологию “Валенсия – Москва”, является вице-президентом реги - ональной общественной организации “Женский клуб “МОСКВИЧКИ” и носит почётное звание “Заслуженный работник культуры России”. 
Elizaveta Zakharovna Kozdoba - nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nhà chính luận. Bà sinh tại thành phố Dalinskove tỉnh Kizovograd. Cha bà là Zakhar Ivanovich Kozdoba, kỹ sư nông học, mẹ là nữ nghệ sĩ Domnikya Timofrevna Kozdoba. Sau khi tốt nghiệp trường phổ thông ở thành phố Kirovograd (Cộng hòa U-crai-na, Liên Xô cũ). E.Z. Kozdoba nghiên cứu các ngôn ngữ ở hệ ngôn ngữ học cấu trúc và ứng dụng tại trường Đại học Tổng hợp quốc gia Kiev mang tên T.G. Shevchenko. Học nghiên cứu sinh tại Đại học quốc gia Matxcơva mang tên M.V. Lomonosov. Phóng viên và thư ký đại diện tờ báo “ Bản tin” của Hội Nhà văn Liên Xô (cũ). Đã tham quan nhiều nơi trên thế giới, tham gia các hoạt động sáng tạo báo chí và văn học. Bài viết và tác phẩm của E.Z. Kozdoba từng đăng ở báo chí trong nước và nước ngoài. Đã xuất bản 6 tập thơ. Từng đoạt các giải thưởng mang tên K. Simonov và V. Pikul. Thơ E.Z. Kozdoba đã được dịch sang tiếng U-crai-na, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bun-ga-ri, Tây Ban Nha, Anh và các ngôn ngữ khác. Gần đây, tác giả đã hợp tác với tạp chí quốc tế “Quảng trường vàng” và cùng nhóm nhà thơ Tây Ban Nha và Nga xuất bản truyện thơ song ngữ Tây Ban Nha - Nga “Valenxia - Matxcova”.  là phó chủ tịch tổ chức xã hội - Câu lạc bộ phụ nữ mang tên “Phụ nữ Matxcơva”. Được vinh danh: “Nhà hoạt động văn hóa công huân Nga”.

 

 

 

 
Gấp mép bìa 1

Gấp mép bìa 4

 

 

 BÀI KHÁC
1 2 3 4 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị