Российские студенты читают стихи Май Ван Фана (фото) - Sinh viên Nga đọc thơ của Mai Văn Phấn (hình ảnh)

 

Cô giáo Phạm Thanh Xuân tại MGIMO

 

 

 

 

Maivanphan.com: Bạn Sonhia Nguyen (LB Nga) vừa gửi tôi một số hình ảnh, được chụp trong giờ học tiếng Việt của các em sinh viên Nga thuộc trường Đại Học Quan hệ quốc tế quốc gia Matxcơva (MGIMO). Các em đang thực tập dịch một số bài thơ của tôi trong tập thơ “Два крыла - Đôi cánh” (Nxb. "Нонпарелъ", Maxcơva, 2016) qua bản tiếng Nga của Nhà thơ Elizaveta Kozdoba. Cảm ơn bạn Sonhia Nguyen rất nhiều!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị