झरने की तलहटी में चट्टान - The Rock Inside Stream Bed - Đá trong lòng suối (की कविता – thơ) – Mai Văn Phấn. माई वान फान. अनुवाद: रति सक्सेना – Rati Saxena dịch sang tiếng Hin-đi

Mai Van Phan की कविता, (वियतनाम)

अनुवाद Rati Saxena

Nhà thơ-Tiến sỹ Rati Saxena

 

 

 


झरने
की तलहटी में चट्टान

 

 

चट्टान के ऊपर बहते शान्त, शीतल, अन्तरहित गहन जल

के लिये शान्त हो

 

क्या वसन्त काल है?

रास्ते में पुष्पहार चढ़ रहे हैं

चिड़ियों की चहचहाहट गुनगुना रही है

 

पेड़ों की छाया चट्टान पर थरथरा रही है, छाया या ताप?

जंगली फूलों के रंग हमेशा के लिये कैसे बने रह सकते हैं

पत्थर अपनी आँखे बन्द कर लेते हैं जिससे पानी उन पर से फिसल सके

वानर और लंगूर, उछलते कूदते दरख्तों की छाया बन जाने देते हैं

झीनी झीनी बरसाती बून्दे, मख्खियों को अस्तव्यस्त कर

दरादों में खदेड़ देती है

 

बादल थम गये, कहाँ है बादल...

अमरूद की खुशबू जंगल में पसरने लगी है

एक साही अपने काँटो को खड़ा करलेती है

 

इन सब मुहुर्तों के बीच

हम उसी क्षण में रहे जहाँ तुम हो

अनुवाद Rati सक्सेना

 

 

 

 

(Nguồn: http://www.kritya.in)

Translated from Vietnamese by Trần Nghi Hoàng

Edited by Frederick Turner

 

 

 

 

The Rock Inside Stream Bed

 

 

Be quiet for water flowing

Swift, deep, unending, icy cold over the rock.

 

Is there the Spring?

Festoon climbing the trail

Voice of birds resounding down gurgling

 

Shadows of trees tremble on the rock, shade or sun--

How can the colors of wildflowers could unscathed forever?

The stone closes its eyes in calm to let the water sweep across it.

 

Langurs with ashen thighs(*)

Cause the tree-shadows again to bob and rise;

Gentle drizzling rain disordered flies

Creeping into the deepest crevices.

 

Clouds stop where the clouds...

The fragrant odor of ripe guava creeps through the forest

A porcupine ruffles up its quills, goes still.

 

Above all in this moment

Let’s stay put at the spot where you are at

_________
(*)
A kind of gibbon (vọoc chà vá chân xám or ‘vọoc Java (?) chân xám’) Scientific name: Pygathrix cinerea.

 

 

 

 

Đá trong lòng suối

 

 

Lặng yên cho nước chảy

Xối xả lâu lạnh toát mình đá

 

Mùa Xuân đấy sao?

Dây hoa leo đường mòn

Tiếng chim dội xuống róc rách

 

Bóng cây xao động tảng đá lúc râm lúc nắng 

Sắc hoa dại kia sao bình yên mãi được

Đá nhắm mắt an nhiên nước cuốn

 

Mấy con voọc chà vá chân xám

Lại làm bóng cây dâng cao dập dềnh

Mưa bụi bay lung tung

Thấm ướt nơi sâu kín nhất

 

Mây dừng nơi mây

Mùi ổi chín thơm len lỏi trong rừng

Một con nhím xù lông bất động

 

Hơn hết lúc này

Ai hãy ở yên chỗ đó.

 

M.V.P

 

 

 


Nhà thơ, tiến sỹ Rati Saxena cùng dịch giả Mimmi Dieu Huong Bergström, tại Hà Nội, 3/2015


 

BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị