Баҳор (she'r – poem - thơ). Mai Văn Phấn - Май Ван Фан. Инглиз тилидан Зулхумор Орифжонова таржималари / Spring. Translated by Zulkhumor Orifjonova / Mùa xuân. Zulkhumor Orifjonova dịch từ tiếng Anh sang tiếng Uz-bek

Mai Văn Phấn - Май Ван Фан

Инглиз тилидан Зулхумор Орифжонова таржималари

Translated by Zulkhumor Orifjonova

Zulkhumor Orifjonova dịch từ tiếng Anh sang tiếng Uz-bekTranslator Ms. Zulkhumor Orifjonova

 

 

Баҳор

 

Хатто кўзларимда кўкламнинг изи,

Осмонда сузмоқда булутлар оғир.

Тобора унутар уйғонолмаган,

Дарахтларни яшиллик боғи.

 

Қўлимдан тутгани боламнинг,

кўзлари саволга айланар.

Қаршимда гўёки поезд релслари,

манзилга шайланар...

 

Таъқибдан қочгандай вагоннинг,

Олислаб боради нолиши.

Хайр қиш, мумкинмас хаттоки,

қалбларда қолишинг...

 

Гулбарглар ёғилса сув юзи,

қалққандай титрайди юрагим.

Осмонда булутлар ортидан,

Умримиз эргашиб юради.

 

Ва кунлар ўтади бирма бир,

Кўксимда баҳорнинг ҳавоси.

Дунёни уйғотиб юборар,

қушларнинг овози…

Translated by Nguyễn Tiến Văn

Edited by Susan Blanshard

 

 

Spring

 

 

Many signs of Spring appear

Heavy clouds. Peach flowers in bloom. Rotten driftwood.

Slippery roads…

I tell my children these things.

 

My child closes her fingers to make a long whistle

calling the train moving through my chest

My head is roaring

And my feet are shaking

the black wagons follow one another in hardship.

 

Good-bye Winter!

Good-bye Winter!

My children are debating about time!

Is it the moment the bright red flower falls unwittingly on water surface

or the time of the ascension of purified souls?

Is it when white clouds suddenly hover over warm hands

or when warmth is heard in each young bird’s voice?

 

 

Mùa xuân

 

 

Có nhiều dấu hiệu Mùa xuân

Mây nặng. Hoa đào. Củi mục. Đường trơn...

Tôi chỉ dẫn các con như vậy.

 

Con tôi kẹp ngón tay thổi hồi còi dài

gọi đoàn tàu xuyên qua ngực tối

Trán tôi rung chuyển

Đôi chân gầm vang

những toa đen theo nhau nặng nhọc.

 

Tạm biệt mùa Đông!

Tạm biệt mùa Đông!

Các con tôi đang tranh luận về thời khắc:

Ấy là lúc bông hoa đỏ rực vô tình rơi trên mặt nước

hay những linh hồn được thanh tẩy bay lên?

Là mây trắng bỗng trôi qua bàn tay ấm áp

hay hơi ẩm nghẹn ngào đang vỡ ra từng tiếng chim non?

Thiệp mừng năm mới của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đức Cung, Hoa Kỳ
 

  
BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị