O'zbekistonda nashr etilgan "ҚАБОҲАТ ДАВРИ" kitobining muqovasi

O'zbekistonda nashr etilgan "ҚАБОҲАТ ДАВРИ" kitobining muqovasi
Maivanphan.com: Nhà thơ Xosiyat Rustamova vừa gửi tôi 13 mẫu bìa sách phác thảo cho trường ca “Thời tái chế” chuẩn bị xuất bản ở U-zơ-bê-ki-xtan. Do thị hiếu văn hóa và tâm lý bạn đọc, dịch giả  Maruf Tashpulatov đã đề nghị đổi tên trường ca là ҚАБОҲАТ ДАВРИ (tạm dịch: Thời đại vô cảm).

Tôi đăng 13 mẫu bìa sách lên maivanphan.com nhằm lưu giữ những mẫu phác thảo trong thư viện nhỏ, đồng thời ghi dấu một cung cách làm việc cẩn trọng, chu đáo và chuyên nghiệp của các bạn U-zơ-bê-ki-xtan.

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị