Mörkerpil - Mũi tên bóng tối (dikter - thơ) - Mai Văn Phấn. Övers: Mimmi Dieu Huong Bergström, Erik Bergqvist, Maja Thrane, Tobias Theander

Mai Văn Phấn

Övers. – Các dịch giả: Mimmi Dieu Huong Bergström, Erik Bergqvist, Maja Thrane, Tobias Theander

 


 

Bìa 1 tập thơ Till: igår. Tolv vietnamesiska poeter - Cho ngày hôm qua. Mười hai nhà thơ Vietnam, Nxb. Tranan, Thụy Điển, 2010

 

 

 

 

Từ phải sang: Dịch giả Mimmi Dieu Huong Bergström (Thụy Điển), nhà thơ Rati Saxena (Ấn Độ) tại Hà Nội, 3/2015

 

 

 

 

Mörkerpil 

 

Med fantasi

och strävan

drar jag mina pilar

och söker dagens syfte
målen runtom orörliga

lotusblomman rotad i

sjöns botten.


Där är det nakna barnet jag mötte för.
fyrtio år sedan

jag ser knappt i töcknet

Varje pil flyger i rak linje

genom tid och rum.

genom värld och liv

och jag är säker på att de träffar.


Vid den sjunkande solens udd kryper jag ihop

ser mörkret stapla sig.


Plötsligt framträder hål

Lanternor har tänts på floden.

 

 

 

 

Mũi tên bóng tối


Từ tưởng tượng

Và niềm khát vọng

Tôi rút những mũi tên

Ra đi tìm đích cho ngày.

 

Quanh tôi những tấm bia bất động

Đây ngó sen vời vợi đáy hồ

Kia lũ trẻ trần truồng chạy vào tôi hơn bốn mươi năm trước

Tôi mù mờ ngắm những mu mơ.

 

Từng mũi tên vạch đường bay vun vút

Xuyên táo chiều không gian thời gian

Xuyên táo nhân sinh quan và thế giới quan

Và tôi tin mình bắn trúng đích.

 

Khi cúi xuống dưới chân hoàng hôn

Thấy bóng tối đã xếp dày hơn trước

Chợt phát hiện thấy rất nhiều lỗ thủng

Những ngọn đèn vừa thắp trên sông.

 

M.V.P

 

 
(Rút từ tập thơ Till: igår. Tolv vietnamesiska poeter - Cho ngày hôm qua. Mười hai nhà thơ Vietnam)


 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị