Nedtecknat vid kinesiska muren - Ghi ở Vạn lý Trường Thành (dikter - thơ) - Mai Văn Phấn. Övers: Mimmi Dieu Huong Bergström, Erik Bergqvist, Maja Thrane, Tobias Theander

Mai Văn Phấn

Övers. – Các dịch giả: Mimmi Dieu Huong Bergström, Erik Bergqvist, Maja Thrane, Tobias Theander

 


 

Bìa 1 tập thơ Till: igår. Tolv vietnamesiska poeter - Cho ngày hôm qua. Mười hai nhà thơ Vietnam, Nxb. Tranan, Thụy Điển, 2010

 

 

 

 

Dịch giả Mimmi Dieu Huong Bergström

 

 

 

 

Nedtecknat vid kinesiska muren

 

 

Molnen lägger sten på börda

sanden yr i ögonen

man andas denna sand

 

Bygger de ännu?

En eunuck ropar ut Imperiets direktiv

den som ertappas dikta

blir slagen tills han spyr blod

Framåt!

 

Öppna ögonen, se in i ett fläskigt ansikte

blygrå blick, oljig röst, kalla händer

Vakttornens bloddraccnafärgade tak

fläckiga som knivar

 

Huka dig för att mota solen

ta spjärn mot vinden

försök att komma nära blomman

som vajar fridfullt i den hårda vinden

 

Hans Majestät/ Hans Excellens/ Kamrat...

Ditt trogna folk/ Din ödmjuka tjänare/ Jag ...

skall fullfölja min plikt

 

Detta är himmelriket

eller botten av en avgrund

Bara fårorna på ryggen effer piskan svider

 

Av resenärers svett

spirar ur stenen hibiskus

 

 

 

 

Ghi ở Vạn lý Trường Thành

 

 

Mây xếp lên vai từng tảng đá nặng

nhòe mắt cát

thở đầy ngực cát

 

Vạn lý Trường Thành còn xây dở?

Trên không tiếng hoạn quan truyền chỉ

Bắt được kẻ nào vừa vác đá vừa làm thơ

đánh hộc máu mồm

Khâm thử!

 

Ngước lên gặp một khuôn mặt bì bì

tay lạnh, mắt chì, giọng mỡ

Mái Phong hỏa đài* màu huyết dụ

hình thanh long đao dính máu đang kề cổ

 

Còng lưng đẩy nắng đi

Chồn chân đẩy gió đi

Miễn sao gần được bông hoa

đang mởn mơ trong gió lớn.

 

Tâu Hoàng thượng/ thưa ngài/ báo cáo đồng chí....

Bỉ chức/ thảo dân/ em…

sẽ làm trọn bổn phận

  

Đây là đỉnh trời

hay đáy vực sâu

chỉ thấy trên lưng lằn roi bỏng rát

 

Mồ hôi du khách trên đá xám

nở thành hoa phù dung.

 

M.V.P

__________
* Phong hỏa đài: Điếm canh trên Vạn lý Trường Thành.

 

 
(Rút từ tập thơ Till: igår. Tolv vietnamesiska poeter - Cho ngày hôm qua. Mười hai nhà thơ Vietnam)

 

BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị