Wajahku di Ansan - My face in Ansan - Khuôn mặt tôi ở Ansan (puisi - thơ) - Mai Văn Phấn. Indonesian trans. by Rida K Liamsi. English trans. by Nguyễn Quang Thiều

Mai Văn Phấn

Indonesian trans. by Rida K Liamsi

English trans. by Nguyễn Quang Thiều 
Nhà thơ Rida K Liamsi

        Riau Pos: Mai Van Phan, adalah salah seorang penyair papan atas Vietnam. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Nguyen Quang Thieu , dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Dessy Wahyuni. ( AHAD 26 Desember 2010. 20 HALAMAN ECERAN Rp3.250)

 Wajahku di AnsanDi taman, pohon-pohon menggugurkan dedaunan untuk menunggu salju
Burung-burung berekor kuning, berputar di atas pohon
Melukiskan wajah Kim Ka-Hyun dan aku

Menoleh ke bawah, ke arah padang rumput yang berbiji banyak
Seikat buah aneh di taman makin terang dengan warna merah
Bebatuan putih bermunculan di bawah
Dan air mengalir melewati bebatuan itu dalam bisikan

Suara Kim menyerap wangi bunga lavender
Seperti burung-burung yang sedang bertengger
Kita akan saling menelan wajah kita satu sama yang lain

Angin dingin bertiup dari Sungai Han
Dan membekukan wajah kita di udara

 

 

 


Tranh của Nguyễn Quang Thiều

 

 

 

 

My face in Ansan

 

 

In garden, the trees sheded leaves to await snow

The yellow tail birds are hovering around trees’ top

Drawing Kim Ka-Hyun’s face and mine

 

Looking down at a seedy meadow

A strange fruit  bunch in the garden brightens with red

The white stones expose at bottom of tream

And water passes them throught in whispers

 

Kim’s voice pervades flower scent of lavender

As the birds are perching

We will engulf our faces in each other

 

The wind blows coldly from Han river

And froze our faces in the air.

Khuôn mặt tôi ở Ansan

 

 

Cây trong vườn đã trút lá chờ đợi tuyết

Những con chim đuôi vàng lượn quanh ngọn cây cao

Vẽ khuôn mặt Kim Ka-Hyun và tôi

 

Nhìn xuống vạt cỏ khô phờ phạc

Chùm quả lạ trong vườn đỏ rực

Lòng suối trơ từng viên đá trắng

Nước thầm thì trong vắt luồn qua

 

Tiếng Kim cất lên thơm hoa oải hương

Hãy chờ đàn chim kia đậu xuống

Ta lồng khuôn mặt vào nhau

 

Gió sông Hàn tràn lên buốt lạnh

Đóng băng khuôn mặt em và tôi trên trời.

 

12/2010

M.V.P

 BÀI KHÁC

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị