Huy chương Ali-Shir Navai’i của Hội Liên hiệp các Nhà văn & Sử gia Trung Á - Юбилейный орден Алишер Навои Союза писателей и историков Центральной Азии

Huy chương Ali-Shir Navai’i* của Hội Liên hiệp các Nhà văn & Sử gia Trung Á 

Юбилейный орден Алишер Навои Союза писателей и историков Центральной Азии

 

 

 

 

 

 

 

Maivanphan.comViện sĩ - nhà thơ Svetlana Savitskaya vừa gửi tôi huy chương và bằng chứng nhận đoạt giải thưởng Cuộc thi Thơ Á - Âu (Евразия 2020-2021) nhân kỷ niệm 580 năm ngày sinh của đại thi hào - nhà tư tưởng vĩ đại Ali-Shir Navai’i, do Hội Liên hiệp các Nhà văn & Sử gia Trung Á "Yangi Ovoz" ("Янги Овоз", gồm năm nước cộng hòa, Cư-rơ-gư-dơ-xtan, Ta-gi-ki-xtan, A-déc-bai-dan, Ca-dắc-xtan, U-zơ-bê-ki-xtan) và Quỹ từ thiện cộng đồng quốc tế “Amir-Temur” (ОБФ "Амир-Темур") đồng tổ chức. Các bạn có thể xem thông tin về cuộc thi được đăng song ngữ Việt - Nga dưới đây.

Xin trân trọng cảm ơn Viện sĩ - nhà thơ Svetlana Savitskaya đã dịch thơ của tôi sang tiếng Nga!

Trân trọng cảm ơn nhà thơ Monoldorov Zholdoshbek - Chủ tịch Hội Liên hiệp các Nhà văn & Sử gia Trung Á "Yangi Ovoz" (Янги Овоз)!

Trân trọng,

Mai Văn Phấn

 

 

Viện sĩ-nhà thơ Svetlana Savitskaya

 

 

Nhà thơ Monoldorov Zholdoshbek 

 

 

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

Hội Liên hiệp các Nhà văn & Sử gia Trung Á "Yangi Ovoz" (Янги Овоз) gồm năm quốc gia, Cư-rơ-gư-dơ-xtan (Kyrgyzstan), Ta-gi-ki-xtan (Tajikistan), A-déc-bai-dan (Azerbaijan), Ca-dắc-xtan (Kazakhstan) và U-zơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan) và Quỹ từ thiện cộng đồng quốc tếAmir-Temur” (ОБФ "Амир-Темур") tại Cộng hòa Cư-rơ-gư-dơ-xtan công bố cuộc Thi thơ Á-Âu (Евразия 2020-2021) nhân kỷ niệm 580 năm ngày sinh của đại thi hào Ali-Shir Navaii (U-zơ-bê-ki-xtan).

Trưởng ban Tổ chức cuộc thi gồm, nhà sử họcnhà nghiên cứu văn hóa Tolkun Haita (U-zơ-bê-ki-xtan), nhà thơ quốc tế Monoldorov Zholdoshbek (Cư-rơ-gư-dơ-xtan).

Thành viên ban giám khảo U-zơ-bê-ki-xtan:

1) Haydarbek Bobekov, Chủ tịch Học viện Turan, Tashkent

2) Mirsadyk Isakov, viện sĩ, Tashkent

3) Bakhtiyar Nazarov, viện sĩ, Tashkent

4) Sirojiddin Sayyid, Chủ tịch Liên minh Nhà văn Quốc gia U-zơ-bê-ki-xtan, Tashkent

Thành viên Ban giám khảo Liên bang Nga:

1) Alexander Bukharov, viện sĩ, Mát-xcơ-va

2) Svetlana Savitskaya, viện sĩ, Mát-xcơ-va

3) Vera Khamidulina, viện sĩ, Naberezhnye Chelny

4) Lydia Davydenko, viện sĩ, Kaliningrad

Thành viên ban giám khảo Cư-rơ-gư-dơ-xtan:

1) Mendi Mamazairova, Nữ thi sĩ nhân dân được tôn vinh, Bishkek

2) Nurlan Kalybekov, Chủ tịch Liên minh Nhà văn Quốc gia, Bishkek

3) Turabay Zhoroev, diễn giả của Liên minh Nhà văn Quốc gia vùng Osh, Osh

4) Sohiba Shakirova, Tổng biên tập báo "Ush Sadosi", Osh

 Thành viên ban giám khảo Ca-dắc-xtan:

1) Bakhyt Rustemov, viện sĩ

2) Ikram Khashimzhanov, chủ tịch Quỹ từ thiện cộng đồng quốc tế "Amir-Temur" tại Ca-dắc-xtan.

Thành viên ban giám khảo Ta-gi-ki-xtan:

1) Hasanboy Goyib, nhà thơ quốc tế, Tursunzade

2) Nizom Kosim, Chủ tịch Liên hiệp các Nhà văn Tajikistan, Dushanbe

Thành viên ban giám khảo Thổ Nhĩ Kỳ:

1) Halise Tekbaş, nhà thơ quốc tế, Adana

2) Cahit Günay, nhà thơ quốc tế, Adana

Thành viên ban giám khảo A-déc-bai-dan:

1) Ilgar Turkoglu, Cố vấn danh dự của Liên minh, Baku

2) Elli Atayurd, nhà thơ quốc tế, Baku

3) Ayaz Arabaçi, nhà thơ quốc tế, Baku

4) Ramiz Qusarçaylı, nhà thơ quốc tế, Baku

Điều kiện dự thi: các bài thơ viết về đại thi hào Ali-Shir Navai’i. Các tác giả có thể gửi thơ dự thi bằng ngôn ngữ dân tộc mình.

Mọi thắc mắc cần giải đáp gọi về số điện thoại: +996 555 700 600 (What's App).

 

___________

* Ali-Shir Navai’i (1441-1501), nhà thơ vùng Trung Á, nhà ngôn ngữ, họa sĩ, nhà triết học Hồi giáo mật tông, nhà chính trị của vương quốc Khorasan. Tác phẩm của ông có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của ngôn ngữ văn học các nước Trung Á và U-zơ-bê-ki-xtan. Di sản mà ông để lại rất đồ sộ và đa dạng: tất cả gần 30 tác phẩm lớn về thơ ca, triết học và khoa học. Riêng về thơ ca có 3150 bài thơ, khoảng 50 ngàn câu thơ. Trên thế giới tượng của Ali-Shi Nava’i được đặt ở các thành phố: Moskva, Tashkent, Navoiy, Tokyo và sắp có ở Washington, D.C., Baku. (Theo Wikipedia)

 

 

 

Hình ảnh nhà thơ Ali-Shir Navai’i trên đồng tiền U-zơ-bê-ki-xtan

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

Союз писателей и историков Центральной Азии "Янги Овоз" при поддержке ОБФ "Амир-Темур" в Кыргызской Республике в честь 580 годовщины Великого Государственного Деятеля Узбекистана Алишера Навои объявляет конкурс "Евразия 2020-2021" номинация - поэзия.

Глава проекта ученик заслуженного деятеля истории и культуры Узбекистана Толкун Хайта, международный поэт Монолдоров Жолдошбек.

Члены жюри: Узбекистан

1) Хайдарбек Бобеков, председатель академии "Туран", г. Ташкент

2) Мирсадык Исаков, академик, г. Ташкент

3) Бахтияр Назаров, академик, г. Ташкент

4) Сирожиддин Саййид, председатель Национального Союза писателей Узбекистана, г. Ташкент

Члены жюри: Российская Федерация

1) Александр Бухаров, академик, г. Москва

2) Светлана Савицкая, академик, г. Москва

3) Вера Хамидулина, академик, г. Набережные Челны

4) Лидия Давыденко, академик, г. Калининград

Члены жюри: Кыргызстан

1) Менди Мамазаирова, заслуженная народная поэтесса, г. Бишкек

2) Нурлан Калыбеков, Председатель Национального Союза писателей, г. Бишкек

3) Турабай Жороев, торага Национального Союза писателей Ошской области, г. Ош

4) Сохиба Шакирова, главный редактор политической газеты "Уш Садоси", г. Ош

 Члены жюри: Казахстан, Нурсултан

1) Бахыт Рустемов, академик

2) Икрам Хашимжанов, председатель международного общественного благотворительного фонда "Амир-Темур" в Казахстане

Члены жюри: Таджикистан

1) Хасанбой Гойиб, международный поэт, г. Турсунзаде

2) Низом Косим, председатель Союза писателей Таджикистана, г. Душанбе

Члены жюри: Турция

1) Halise Tekbaş, международная поэтесса, г. Адана

2) Cahit Günay, международный поэт, г. Адана

Члены жюри: Азербайджан

1) Ilgar Turkoglu, почётный советник Союза , г. Баку

2) Elli Atayurd, международный поэт, г. Баку

3) Ayaz Arabaçi, международный поэт, г. Баку

4) Ramiz Qusarçaylı, международный поэт, г. Баку

 

Условия конкурса: стихи об Алишере Навои, каждая страна пишет произведения на своём родном языке. Рады приветствовать ещё и другие Республики, помимо этих!

Телефон для справок: +996 555 700 600 (What's App).

 

 

Новости

 

01.03.2021

 

Встреча с руководством Союза писателей и историков Центральной Азии «Янги Овоз», представителями региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть России» в Кыргызстане и Таджикистане.

 

1 марта в центральном штабе организации состоялась рабочая встреча между председателем Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» А. Г. Лёвиным, руководством Союза писателей и историков Центральной Азии «Янги Овоз», а также с учредителями Национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

 

Руководители отделений по Кыргызстану, в лице председателя «Янги Овоз» Ж.А. Монолдорова, и по Таджикистану, в лице Х.Х. Гаюбова (дистанционно), представили отчеты о работе в организации за 2020 год. Это международные конференции, литературные конкурсы, фестивали, выпущенные книги на разных языках и многое другое. Прошли совместные конференции по видеосвязи с пятью азиатскими республиками. Международная работа региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть России» 5 стран Центральной Азии была высоко оценена председателем Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России». Жолдошбеку Акылбековичу Монолдорову были переданы благодарственные письма для Президентов и министров вышеуказанных стран, а также награды от организации более чем 30 членам ВОО «Трудовая доблесть России», в том числе председателям Союзов писателей стран Центральной Азии.

 

В завершении встречи, председателю Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» А. Г. Лёвину в торжественной обстановке была вручена «Золотая Камча» - восточный символ признания, почета, уважения и власти.

 

 Стоит также отметить, что одним из совместных последних проектов, в которых ВОО «Трудовая доблесть России» принимала непосредственное участие, является выход в свет альманаха поэзии, составленного по итогам Международного конкурса им. Алишера Навои «Золотая книга Центральной Азии» (580-тилетие Великого философа и поэта широко праздновалось во всем мире). Альманах включает в себя лучшие стихи на 30 языках мира современных поэтов, принимающих участие в данном проекте, из Сербии, Индии, Чехии, Франции, Вьетнама, Германии, Испании, Турции и т.д. Широко представлен также и спектр русскоязычных авторов, переведенных на английский, французский, японский, вьетнамский, туркменский, арабский и др. Лауреатов больше 30 человек. В книге есть стихи и самого Алишера Навои на русском, венгерском и белорусском языках. Великолепна подборка поэтов Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана на родных языках. Всего в сборнике более 300 страниц. Гран-При крупного полномасштабного конкурса присуждено поэме русского современного автора Светлане Савицкой «Четыре дня на Каспии. Поэма о маме и море». Председателем жюри является Жолдошбек Акылбекович Монолдоров. Лауреатами стали знаменитые поэты современности. Все они, как и члены жюри, в которое входят председатели Союзов писателей России, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, учредитель «Золотого пера Руси» А. Н. Бухаров, руководитель грузинского общества писателей и историков «Колхетис Варидис» Элен Доррис, родная сестра писателя Чингиза Айтматова Роза Айтматова, а также руководитель ВОО «Трудовая доблесть России» Алексей Гаврилович Лёвин, получили ордена им. Алишера Навои.

 

 

 

 

 

  

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị