Thơ Zhivka Baltadzhieva (Tây Ban Nha - Bulgaria) - Vũ Việt Hùng dịch từ tiếng Anh

Zhivka Baltadzhieva (Tây Ban Nha - Bulgaria)

Vũ Việt Hùng dịch từ tiếng Anh