chỉ có hiện tại là thật (thơ) - khaly chàm

khaly chàm

 
Nhà thơ khaly chàm
 

chỉ có hiện tại là thật

                                                               

 

tặng Mai Văn Phấn

 

hãy nghĩ đến quá khứ là giấc mơ trống rỗng của

sự tưởng tượng

 

như vậy, tất cả đều mất hút vào hư không của quá khứ

 

chẳng thể nào hình dung được hình thái cứu cánh về mặt

tâm linh...

 

nhất định phủ nhận mọi khía cạnh lịch sử

 

hiện tại thi hài lịch sử đã được lý trí khâm liệm để nó trở thành

một xác ướp

 

dối trá luôn thể hiện qua nhiều bộ mặt chứng nhân tôn sùng

giả hiệu

 

loài người đang lạm dụng ảo tưởng

 

không bao giờ có cuộc đời nào khác tốt đẹp hơn?

 

nói về một thế giới khác

 

ta đang phỉ báng thời gian khi biết rằng ta mặc nhiên tồn tại

theo từng hơi thở

 

ta phớt lờ trước cảm xúc sợ hãi pha lẫn bi thương

 

những kỹ năng thao tác tuyệt vời của phu đào huyệt

 

không cần phải biết quá khứ hay tương lai

 

TN. 9/ 2011

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị