Ngày chạm đồi mây trắng (ca khúc) - Vĩnh Phúc
Ngày chạm đồi mây trắng

Nhạc: Vĩnh Phúc
Ý thơ: Mai Văn Phấn
Ca sỹ Thái Hòa thể hiện
Nhạc sỹ Vĩnh Phúc, tức Lê Vũ (1953 - 2013)


BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị