สูงขึ้น... - High up - Bay cao (poem - thơ) - พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล - Pornpen Hantrakool

พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล - Pornpen Hantrakool

Bản Việt ngữ: Nguyễn Thị Thùy Linh
Photo: pixgood.com
maivanphan.vn: Tôi rất vui nhận được bài thơ สูงขึ้น.../ High up/ Bay cao của dịch giả, nhà thơ, giáo sư Pornpen Hantrakool (พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล). Trên Facebook, Bà viết: Interpreted translation from a poem by Mai Văn Phấn - Con đại bàng. คำประพันธ์แปลความ จากบทกวีของมายวันเฟิ้น  นกอินทรี. Trân trọng cảm ơn Nhà thơ Pornpen Hantrakool và cháu Nguyễn Thị Thùy Linh đã dịch bài thơ sang Việt ngữ!

 

 

 


สูขึ้...สูงขึ้น... สูงขึ้น... สูงขึ้น... สูงขึ้น... สูงขึ้น... สูงขึ้น...
เรื่อยๆ
... เรื่อยๆ... เรื่อยๆ... เรื่อยๆ... เรื่อยๆ... เรื่อยๆ...
จนกระทั่ง
...
เห็นโลกเป็นแค่หยดน้ำค้างอยู่กลางหาว

 

 

 

 

 

High up


 

High up... High up... High up... High up... High up... High up... 
Steadily... Steadily... Steadily... Steadily... Steadily... Steadily... 
Till... 
Seeing the world as a dewdrop in the sky

 
P. Hantrakool - . ฮั่นตระกูล 
Interpreted translation from a poem by Mai Văn Phấn - Con đại bàng 
คำประพันธ์แปลความ จากบทกวีของมายวันเฟิ้น - นกอินทรี(Nguồn: facebook của Giáo sư Pornpen Hantrakool)


 

 
ศาสตราจารย์ กวีนักแปล พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล
Nhà thơ, dịch giả, giáo sư Pornpen HantrakoolNguyễn Thị Thùy Linh


 

 

 

Bản dịch của Nguyễn Thị Thùy Linh:

 

 

 

Bay cao

 

 

Bay cao… Bay cao… Bay cao… Bay cao… Bay cao… Bay cao…

Dần đều… Dần đều… Dần đều… Dần đều… Dần đều… Dần đều…

Tới lúc…

Thấy thế giới tựa giọt sương ngưng giữa bầu trời

 
P. Hantrakool ฮั่นตระกูล 
Bài thơ diễn giải từ một bài thơ của Mai Văn Phấn – “Con đại bàng


 

รองศาสตราจารย์ พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล:

» รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ .ศิลปากร

» ศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาไทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทนรี ประเทศญี่ปุ่น

» นักวิจัยพิเศษ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

» ประธานรางวัลหลักสูตรเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

» เลขาธิการสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(ศูนย์รวม งานวิจัย วิชาการ)


 

Giáo sư Pornpen Hantrakool:
»Giáo sư Lịch sử, khoa Nghệ thuật, đại học Silpakorn;
»Giáo sư Bộ Y tế Thái Lan Đại học Calgary Nhật Bản;
»Hội viên Các nhà nghiên cứu đặc biệt Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Đại học Kyoto Nhật Bản;
»Chủ tịch Chương trình Nghiên cứu châu Á Khoa Nghệ thuật Đại học;
»Tổng thư ký Hội Lịch sử dưới sự bảo trợ của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn.
(Nguồn: 
ศูนย์รวม งานวิจัย วิชาการ TopScholar.org
)
 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị