Đầu năm (thơ) - Mai Văn Phấn - Thủ bút của hai nhà thư pháp Dương Minh Hoàng

Mai Văn Phấn

 

 

 

Đầu năm

 

Bước

Chạm lưng

Hay cánh mùa xuân

 

(Khai bút lúc 0g28’ mồng 1, Bính Thân)

 

 

 

Nhà thư pháp Dương Minh Hoàng viết bài thơ "Đầu năm" ngày Thơ VN 2016 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị