Poeme în limba română (I) – Thơ tiếng Rumani (I) - Mai Văn Phấn. Traducere din limba engleză: Simona Toma - Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Rumani

Autor - Tác giả: Mai Văn Phấn

Traducere - Dịch giả tiếng Rumani: Simona Toma

 

 

 

Poet Simona Toma. Photo credit: Adrian Mociulschi

 

 

 

 

maivanphan.com: Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma (Rumani) vừa gửi tôi chùm thơ 3 câu, do bà chọn từ tập thơ "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang để dịch sang tiếng Rumani. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi!

 

maivanphan.com: Poet-Translator Simona Toma (Romania) has just sent me a bunch of 3-line poems selected by herself from my poetry book "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Poet-Translator Nhat-Lang Le to be translated into Romanian. I would like to give my respectful thanks to Poet-Translator Simona Toma for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems!

 

 

 

 

Cu degetele scormonind pământul

 

Fără a privi

Știu că

Frunze fragede înmuguresc deasupra

 

 

 

 

Prima noapte din an

 

Auzind valuri

Aprind o lumânare

În fața mării

 

 

 

 

Alegerea canapelei

 

Pe care va sta o vază de rhododendron

În mijlocul

Primăverii

 

 

 

 

Semănând Semințe

 

În glodul descompus

Când am pășit

Câmpurile au crescut pline de ceață

 

 

 

 

În Grădină

 

Adun

Nouă flori

Uitând de cea din mână

  

 

 

 


Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang


 

 


Nhà thơ-Biên tập viên Susan Blanshard

Translated from Vietnamese by Nhat-Lang Le

Edited by Susan Blanshard

 

 

 

 

With Toes Digging in the Soil

 

Without looking up

I still know

Young leaves are budding above

 

 

 

 

First Night of New Year

 

Hearing waves

I shine a candle

Towards the sea

 

 

 

 

Choosing a Sofa

 

To place a vase of rhododendron

In the middle

Of Spring

 

 

 

 

Sowing Seeds

 

In decomposing mud

When I’ve made a dozen steps

The fields grow full of fog

 

 

 

 

In the Garden

 

I gather

Nine flowers

Forgetting to count the one just held

 

 

 

 

Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma (bên trái, ngoài cùng) cùng các nhà thơ Rumani

Chân bấm đất

 

Không ngước lên

Vẫn biết

Lá mầm vừa trổ

 

 

 

 

Đêm đầu năm

 

Nghe tiếng sóng

Cầm ngọn nến

Soi về phía biển

 

 

 

 

Chọn chiếc đôn

 

Kê chậu đỗ quyên

Chính giữa

Mùa xuân

 

 

 

 

Gieo giống

 

Vào bùn ngấu

Mới đi được mươi bước

Cánh đồng đã mọc đầy sương mù

 

 

 

 

Trong vườn

 

Hái

Chín bông hoa

Quên không đếm bông vừa cầm


M.V.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị