CHÚ CHIM TRONG SỔ KÊ KHAI - BIRDS ENGAGED IN ACCOUNT BOOK - Emel Kilic Vũ Việt Hùng dịch từ tiếng Anh

Emel Kilic

Vũ Việt Hùng dịch từ tiếng Anh

 

 

 

Poet translator Emel Kilic

 

 

 

CHÚ CHIM TRONG SỔ KÊ KHAI

 

 

Một chú chim ngang qua

Kêu gào rồi vụt mất

Chú chim hóa điên...

Và sa vào cõi vĩnh hằng.

 

*

 

Một chú chim khác

Hoặc có thể vẫn chú chim ấy.

Thức dậy và kêu lên.

 

*

 

Rồi một chú chim khác

Hoàn toàn khác biệt.

Đến và đậu xuống chiếc bàn

Và làm cuốn sổ của nó.

 

*

 

Về phần tôi

Khi những chú chim lúi húi trong bếp

Chúng quên bay ra biển lớn

 

Và cũng quên cất giọng líu lô.

 

2012, Linkerover

Dịch sang tiếng Anh: Emel and Daniel

 

 

 

BIRDS ENGAGED IN ACCOUNT BOOK

 

 

A bird flew by,

Shrieking and crying then went away.

The bird went crazy...

And swooped into eternity.

 

*

 

Another bird

Or maybe the same.

Woke up from his sleep and moaned.

 

*

 

Then another bird

this one wholely different.

Came and sat down at its table

And made its ledger.

 

*

 

For my part

While birds account their kitchen costs

They forget to fly

In rough seas

 

And neither do they sing.

 

Emel Kiliç

2012, Linkerover

Rédaction in English: Emel and Daniel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị