АБУДЖЭННЕ ПАДЧАС ДОЖДА (верш). Май Ван Фан. Пераклад на беларускую мову Алега Ананьева. Пераклад на рускую мову Алены Арэнт

Май Ван Фан

Пераклад на беларускую мову Алега Ананьева

Пераклад на рускую мову Алены Арэнт

 

 

 

АБУДЖЭННЕ ПАДЧАС ДОЖДА

(Урывак)

 

* * *

 

Удалечыні ад вялікай сталіцы,

Дзе лес ўздымаецца з хвоі, з бяросты,

Палымнеюць на дрэвах гнёзды,

Знітаваныя з чырвонай зямліцы.

 

Тут, дзе кветкі не змятыя мітуснёй,

Уніз, да жывых каранёў, ручай спрытны

Цячэ з-пад нябёсаў, з вяршыняў першабытных,

Мы поглядамі сплятаемся з табой.

 

Сплятаемся і вінаватыя ў гэтым.

Напоўнены дзень глухім хваляваннем,     

І водар лясны пахне жаданнем,

А пацалункі зрабілі мяне паэтам.

 

І раптам нараджаецца нешта,

І памнажаецца на тысячы часцінак –

Так сонца туліцца ў скопах птушыных,

Так вецер з вышынёй спрачаецца мяцежна.

 

* * *

 

Колькі кветак у вазе? Як спазнаць?

Да пялёсткаў кранаюся чула.

Водар кветкавы дыханнем узняць –

У вадзе кветка белью міргнула.

 

Белы лотас – ветразь, флаг карабля –

Праз аблокі ўзняў ў паднябессе,

Да адкрыццяў пражытага дня,

Да акордаў душэўнай песні.

 

І паспешліва ўнізе зямля

Праплывае кудысьці бясшумна.

Пад уладаю кветкі – прастора ўся –

Звера крок, шоргат птушкі разумнай.

 

Ад палёту адчуў я свавольны кураж,

Захаплення задзірлівы голас:

Усеўменню спяваў дзёрзкі марш –

Куляй трапна цэліўся ў лотас...

 

І сціскаецца сэрца тужліва маё:

Ўсё радзей да зацішша візіты…

Гэта я быў стралы вастрыём –

Да каменняў усе кветкі прыбіты...

 

Усё танчэй і танчэй кветак пах –                                                   

Усе ў палоне дзівоснага водару,

Растае ў гарах мітусні цвілай жах

Пад крыламі імклівага жорава.

 

Тут бязлюдна і ціха, і зоркапад,

Тут свавольнік геккон ў скоках дзікіх,

Белы лотас у німбе рэлігій,

Ад тугі выратоўнік – кветкавы сад,

Бо яскравыя зоркі і побач, і над…

Аб зямлю б'юць пялёсткі  – да крыку…

 

 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

(Отрывок)

 

* * *   

                                                  

Здесь, от большого города вдали,

Где лес вздымается во всём своём величье,

Алеют на деревьях гнёзда птичьи,

Из красноватой слеплены земли.

 

Здесь, где цветы не смяты суетой,

Где вниз, к живым корням, ручей проворный

Спешит из-под небес с вершины горной,

Мы взглядами сплетаемся с тобой.

 

Сплетаемся – и в этом виноват

Наполненный волненьем день лучистый,

Лесных растений запах маслянистый

И поцелуя пряный аромат.

 

И что-то вдруг рождается во мне

И множится на тысячи частичек –

Так солнца свет ютится в гнёздах птичьих,

Расплёсканный ветрами в вышине…   

 

* * *                                                               

 

Сколько в вазе цветов? Как узнать?..

Осторожно к цветку приближаюсь,

Ароматом его белизна

Тонко дышит, в воде отражаясь…

 

Белый лотос уносит меня

На вершину горы, к поднебесью,

К откровенью прожитого дня,

К постиженью души, к равновесью.

 

А внизу, подо мной, – облака,

Уплывает земля торопливо,

Затихает под властью цветка

Зверя шаг, шорох птицы шумливой.   

 

Вспоминается мне в этот час

Удивленья, восторга, полёта:

Это я, всеуменьем кичась,

Пулей меткою целился в лотос...

 

И сжимается сердце моё

В час нежданный прозренья, затишья:

Это я был стрелы остриём,

К камню нежный цветок пригвоздившим...

 

Тоньше, тоньше его аромат –                                            

Всё в плену этой тонкости странной:

Им окутаны, скалы стоят,

Оживают зачахшие травы.                                                     

 

Здесь безлюдно, и звёзды близки,

Здесь бесстрашен геккон в пляске дикой,

Белый лотос парит светлолико,

Но уже не спастись от тоски:

Опадают его лепестки,

Оземь бьются – до боли, до крика…

 

 

 

 

Мы студенты 1 курса, сфотографировано с русской преподавательницей Тамарой Васильевной, в Ханое в 1981 году. Я в заднем ряду, второй справа.

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị