АСЕННІ ДНІ Ў РАСІІ (верш). Май Ван Фан. Пераклад на беларускую мову Алега Ананьева. Пераклад на рускую мову Алены Арэнт

Май Ван Фан

Пераклад на беларускую мову Алега Ананьева

Пераклад на рускую мову Алены Арэнт

 

 

 

Дорогие друзья! Писатель Владимир Гаврилович из Гомеля (Беларусь) только что прислал мне переводы некоторых моих стихов, переведенные на русский язык в классическом русском литературном стиле поэтом и переводчиком Еленой Арент, а также на белорусский язык поэтом и переводчиком Олегом Ананьевым (Гомель). Это действительно драгоценный, значимый и неожиданный подарок для меня. От всей души выражаю глубочайшую признательность двум уважаемым переводчикам и писателям Владимиру Гавриловичу.

С любовью и уважением, Май Ван Фан

 

 

 

 

АСЕННІ ДНІ Ў РАСІІ

 

I

 

У траве змярцвелай зграйка вераб'ёў

Ля возера маўклівага шчабеча.

Мне душу напаўняе да краёў,

Імкнецца ўверх, у кронах вецер шэпча,

Сагрэты паўпразрыстым прамянём,

Раскідвае наўкол сухое лісце,

Як залатыя крохкія маніста,

Падобныя на свечку з восеньскім цяплом.

 

Сонца ахінае крыжы і званіцы,

Паветра разносіць велічны гук.

Ліст клёну карункавы, чысты,

Лёг у далоні маіх стомленых рук.

 

То ясны блакіт, то ў хмарах нябёсы,

Восень – і непагадзь, і роспач-сяброўка,

Звіняць галасы ля сівой Траццякоўкі…

Палацы, фантаны, дзявочыя лёсы…

 

II

 

Калі завітаць да Таццяны Іванаўны

Хлеб свежы, віно і гаворка кучком:

Настаўнік яна з мінулага, даўняга,

Частуе і словам, і смачным баршчом.

 

Успаміны ўзнікаюць таемныя, матчыны:

Як цяжка насіла пад сэрцам дзіцё…

Вось фота сямейнае летапіс, спадчына.

Альбом – быццам кніга пра шлюб і жыццё.

 

Вобраз бацькі, што калісьці ў органах

Адслужыў і з павагаю адышоў.

Муж-вучоны са здымка у хроніках…

Не сыходзяць абодва з яе цьмяных сноў

 

І водар бярозавы заціснуўся з намі,

Блукае, кранае старых абразоў,

І кнігі, што сталі ўжо абразамі, –

Выходзім з пакоя для фота на памяць

На ціхі балкон – прытулак дамоў.

 

Прастора чуллівымі промнямі радуе,

Спагадлівы ў верасні сціплы закат…

Жыццё зводзіць у восень дарогі калматыя,

Саспелыя яблыкі падаюць, падаюць…

Накцюрн вечаровы знаходак і страт…

 

 

 

ОСЕННИЕ ДНИ В РОССИИ

 

I

 

В траве пожухлой стайка воробьёв

У озера безмолвного щебечет,

Мне душу наполняя до краёв.

Стремится вверх, в высоких кронах шепчет

Осенний ветер, нежностью согрет,

Опавшие расшвыривает листья,

Как золотые хрупкие мониста, –

И, словно воск свечной, струится свет.

 

Свет солнца освещает колокольни,

Их звон осенний трогательно чист.

Остановлюсь у огненного клёна,

Чтоб взять на память пятипалый лист,

Лилово-голубые небеса,

И девушек прекрасных голоса,

Что вновь у Третьяковки собрались,

Дворцы, фонтаны, свет девичьих лиц…

 

II

 

Как просто в гостях у Татьяны Ивановны:

Хлеб свежий, вино, а ещё –

Учительница из ушедшего, давнего,

Как впредь, угощает борщом.

 

Слова вспоминает правдивые мамины

О том, что рожала с трудом…

Гостям открывает Татьяна Ивановна

Старинный семейный альбом.

 

Взволнует её отслужившего в «органах»

Отца молодого портрет,

И мужа-учёного снимок растрогает –

Их с нею давно уже нет…

 

И листьев с берёз ароматы знакомые

Блуждают средь ветхих икон,

Средь книг, что давно уже стали иконами, –

Для фото «на память» выходим из комнаты

На тихий, уютный балкон.

 

Дни ласковым солнечным светом так радуют,

Приветлив закат в сентябре…

Жизнь в осень уходит дорогой негаданной…

Зелёные, красные яблоки падают,

Звеня на вечерней заре…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị