Soạn bài "Con chào mào" sách kết nối tri thức ngữ văn 6 - Giaoanbaigiang.com biên soạn

Soạn bài con chào mào sách kết nối tri thức ngữ văn 6

(Giaoanbaigiang.com biên soạn)

 

 

 

 

 

CON CHÀO MÀO

 

Con chào mào đốm trắng mũ đỏ

Hót trên cây cao chót vót

triu… uýt… huýt… tu hìu…

 

Tôi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ

Sợ chim bay đi

 

Vừa vẽ xong nó cất cánh

Tôi ôm khung nắng, khung gió

Nhành cây xanh hối hả đuổi theo

 

Trong vô tăm tích tôi nghĩ

Lát nữa chào mào sẽ mổ những con sâu

Trái cây chín đỏ

Từng giọt nước

Thanh sạch của tôi

 

triu… uýt… huýt… tu hìu…

 

Chẳng cần chim lại bay về

Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ. 

 

M.V.P

 

(Mai Văn Phấn. “Bầu trời không mái che”,

NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2010, tr. 26)

 

 

Soạn bài con chào mào ngữ văn lớp 6 sách mới kết nối tri thức với cuộc sống mới nhất năm học 2021-2022

 

TIẾT 37 - 38: con chào mào (Mai Văn Phấn)

 

I. MỤC TIÊU

 

1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:

 

- Tiếp tục hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm thơ (thể loại chính học sinh được học ở bài 2);

 

2. Năng lực:

 

a. Năng lực chung

 

- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v...

 

b. Năng lực riêng biệt:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản “Con chào mào”;

 

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản “Con chào mào”;

 

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản;

 

- Năng lực phân tích, so sánh đặc điếm nghệ thuật của văn bản với các văn bản có cùng chủ đề;

 

3. Phẩm chất:

 

- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Yêu thương, chia sẻ không chỉ là tình cảm đẹp đẽ, quý giá giữa con người với con người mà còn là tình yêu, sự trân trọng cái đẹp, ý thức bảo vệ thiên nhiên của con người.

 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

 

1. Chuẩn bị của GV

 

- Giáo án;

 

- Phiêu bài tập, trả lời câu hỏi;

 

- Các phương tiện kỹ thuật, tranh ảnh có liên quan đến vãn bản "Con chào mào";

 

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lóp;

 

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.

 

2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v...

 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

 

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sằn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

 

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức đê tiến hành trả lời câu hỏi.

 

c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.

 

d. Tổ chức thực hiện:

 

- GV đặt câu hỏi gợi dần, yêu cầu HS trả lời:

 

+ Em hãy nêu chủ đề trong các VB Cô bé bán diêm và Gió lạnh đầu mùa ta đã học.

 

+ Tình yêu thương, sự sẻ chia thường được hiểu là tình yêu thương, sự sẻ chia giữa con người với con người. Vậy, ngoài tình yêu thương giữa người với người, còn có tình yêu thương nào khác không? Con người có cần trân trọng cái đẹp của thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên không?

 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trà lời vẽ chủ đề của hai VB, chia sẻ suy nghĩ của mình về tình yêu của con người với thiên nhiên.

 

- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Cuộc sống cần có tình yêu thương. Tình yêu thương ấy không chỉ là tình yêu thương giữa con người với con người, mà còn bao gồm cả tình yêu thương, sự trân trọng của con người với vẻ đẹp của thiên nhiên. Con người chính là một phần của tự nhiên, vì vậy ta phải bảo vệ nó. Tiết học hôm nay, thầy/ cô trò ta sẽ cùng tìm hiểu về tình yêu thiên nhiên thông qua văn bản “Con chào mào” của nhà thơ Mai Văn Phấn.

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

 

Hoạt động 1: Đọc văn bản

 

a. Mục tiêu: Nắm được thông tin về tác giả, tác phẩm.

 

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức đê trả lời câu hỏi.

 

c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.

 

d. Tổ chức thực hiện:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS           

 

Bước 1: Chuyên giao nhiệm vụ

 

- GV yêu cầu HS: đọc và giới thiệu về tác giả và tác phẩm;

 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

 

Bước 2: HS trao đôi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

 

- HS thực hiện nhiệm vụ.

 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

 

- HS trả lời câu hỏi;

 

- GV gọi HS khác nhận xét, bố sung câu trả lời cùa bạn.

 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi lên bảng.     

 

I. Tác giả, tác phẩm

 

1. Tác giả

 

- Tên: Mai Văn Phấn

- Năm sinh: 1955

- Quê quán: Ninh Bình

- Ông sáng tác thơ và viết tiểu luận phê bình. Thơ Mai Văn Phấn rất phong phú về đề tài; có những cách tân về nội dung và nghệ thuật; một số bài thơ được dịch ra nhiều thứ tiếng.

 

2. Tác phẩm

 

Bài thơ “Con chào mào” được trích trong tập thơ “Bầu trời không mái che”, NXB Hội nhà văn, 2010.

 

Hoạt động 2: Khám phá văn bản

 

a. Mục tiêu: Nắm được nội dung, nghệ thuật của VB.

 

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức đê tiến hành trả lời câu hỏi.

 

c.  Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.

 

d. Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS           

 

NV1:

 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 

- GV yêu cầu HS dựa vào VB vừa đọc, trả lời các câu hỏi:

 

+ Thế loại của VB là gì?

 

+ Bố cục VB gồm mấy phần? Nêu nội dung của các phần.

 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

 

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

 

- HS thực hiện nhiệm vụ.

 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

 

- HS trả lời câu hỏi;

 

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời cùa bạn.

 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức ghi lên bảng.

 

NV2:

 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

 

- GV yêu cầu HS lần lượt trả lời các câu hỏi:

 

+ Em có thể hình dung, tưởng tượng những gì khi đọc ba dòng thơ đâu?

 

+ Hãy nêu những ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật "tôi" khi "vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ".

 

+ Vì sao lúc đầu nhân vật…             

 

II. Đọc – Hiểu văn bản

 

1. Tìm hiếu chung

 

- Thể loại: thơ tự do;

 

- Bố cục: 3 phần

 

+ Phần 1: Khổ 1: Hình ảnh và tiếng hót của con chào mào;

 

+ Phần 2: Khổ 2, 3, 4: Suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật “tôi" muốn giữ con chim ở lại bên mình;

 

+ Phần 3: Còn lại: hình ảnh và tiếng chim chào mào đã được nhân vật "tôi" lưu giữ trong ký ức.

 

2. Tìm hiếu chi tiết

 

2.1. Hình ảnh và tiếng hót của “Con chào mào”

 

- Màu sắc: đốm trắng màu đỏ -> Màu sắc của thiên nhiên;

 

- Tiếng hót: triu... uýt... huýt... tu hìu... -> Tiếng hót dài, trong trẻo;

 

- “Cây cao chót vót" -> Khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng, bình yên.

 

"Tôi" "sợ chim bay đi" nhung kết thúc bài thơ lại khẳng định: "Chẳng cần chim lại bay về/ Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ"?

 

+ Tiếng hót mà nhân vật "tôi" nghe "rất rõ" vang lên từ đâu (trên cây cao chót vót hay trong tâm hồn)? Tiếng hót ấy cho thấy trạng thái cảm xúc nào của nhân vật "tôi" (vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ,...)? Vì sao nhân vật "tôi" có thể cảm thấy như vậy?

 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

 

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

 

- HS thực hiện nhiệm vụ.

 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

 

- HS trả lời câu hỏi;

 

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi lên bảng.

 

2.2. Cảm xúc của nhăn vật "tôi" về tiếng chim

 

a. Lúc đầu

 

- "Vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ", "Sợ chim bay đi" -> Thích tiếng chim, muốn tiếng chim là của riêng mình ("độc chiếm"), muốn giữ mãi ở bên cạnh

 

b. Lúc sau

 

- "Chẳng cần chim lại bay về/ Tiếng hót ấy giờ tôi nghe rất rõ" -> vẫn rất thích tiếng chim, nhưng hiểu chim chào mào là một phần của thiên nhiên -> Trân trọng tiêng chim và lưu giữ nó trong ký ức.

 

III. Tổng kết

 

1. Nghệ thuật

 

- Thể thơ tự do phù họp vói mạch tâm trạng, cảm xúc;

 

- Sử dụng các biện pháp điệp ngữ nhằm miêu tả, nhấn mạnh hình ảnh, vẻ đẹp trong tiếng hót của con chim chào mào. Từ đó làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên và cảm xúc của chủ thể trữ tình với thiên nhiên.

 

2. Nội dung

 

Bài thơ miêu tả vẻ đẹp…..

 

 

(Nguồn: (https://giaoanbaigiang.com)

 

 

 

(Nguồn bức tranh “Con chào mào”: Celestial Images)

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị