BAHAR (Şygyr). Maý Wan Fan. Türkmen diline terjime eden Orazmyrat Myradow

Maý Wan Fan (Wýetnam)

Türkmen diline terjime eden Orazmyrat Myradow

 

 

Terjimeçi Orazmyrat Myradow

 

 

 

 

BAHAR

 

Aýan bolýar öwüşgini baharyň –

Agyr bulut, töňňe, erik gülleri.

Palçyk ýollaň hem taýdyrýan mahaly...

Bu zatlary çagalara gür berip

 

Otyryn men.

Perzendimem barmagyn

Jüpleýär-de, uzyn-uzyn sygyrýar.

Çagyrýar döşümden geçýän otlyny.

Kelläm agyrýar

hem

Aýaklarym sandyraýar,

Otyryn.

Gara, gamgyn wagonlar

Geçip durlar tirkeşip hem haşlaşyp.

 

Hoş gal, gyş!

Hoş gal, gyş!

 

Çagalarym jedel edýär erjeşip,

Wagt hakynda çagalaryň jenjeli.

Gyzgylt gülüň tänip, suwuň ýüzüne

Gaçýan pursadymy häzir ençe gün?!

Ýa päk ruhlaň göterilýän döwrümi?!

Ak bulutlaň aýasyna elleriň

Inýän müddetimi, giňäp göwrümi?!

Ýa mähirli owazymy guşlaryň?!

Bilmedim...

 

 

 

 

 

Müesser Yeniay

 

 

 

BAHAR

 

Birçok izi ortaya çıkıyor baharın

Ağır bulutlar, şeftali çiçekleri, çürümüş su üstündeki odunlar

Kaygan yollar..

Anlatıyorum çocuklarıma bunları.

 

Kızım parmaklarını birleştiriyor uzun bir ıslık çalmak için

göğsümden geçen treni çağırıyor

Kafam uğulduyor

Ve ayaklarım titriyor

Zorlukla takip ediyor birbirini siyah vagonlar.

 

Hoşçakal Kış!

Hoşçakal Kış!

Çocuklarım zaman üzerine konuşuyorlar!

          Açık renkli kırmızı çiçeğin akılsızca suyun yüzüne düştüğü an mı o

          ya da arınmış ruhların yükseldiği zaman mı?

          Beyaz bulutların aniden ılık eller üzerinde asılı kaldığı

          yahut o sıcaklığın her yavru kuşun sesinde duyulduğu zaman mı o?

 

(İngilizceden Çeviren Müesser Yeniay)

 

 

 

Оразмурад Мурадов:

 

Оразмурад Мурадов родился 1974 году в городе Ашхабаде (Туркменистан). Окончил Туркменский Государственной университет имени Магтымгулы. Свою трудовую деятельность  начал 1994 году в качестве корреспондента. газеты "Несил". Пишет стихи и эссе. Некоторые стихи и эссе были переведены на английский, русский, Азербайджанский, киргизский, узбекский, непальский, хорватский язык и на хинди.


 


 

Ekologiýa abadançylygy | Zaman Türkmenistan

Türkmen tebigaty özboluşly gözelligi bilen haýran edýär

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị