Tập thơ “Tắm đầu năm” của Mai Văn Phấn và “Thuốc súng hoang mang” của Raed Anis Al-Yishi ấn hành tại Cộng hòa Macedonia

Tập thơ “Tắm đầu nămcủa Mai Văn Phấn và “Thuốc súng hoang mang” của Raed Anis Al-Yishi ấn hành tại Cộng hòa Macedonia

Јиши под насловите Маи Ван Фан - Новогодишно бањање и  Раед Ал Јиши - Зачуден барут

 

 

 

Bìa trước tập thơ “Tắm đầu  năm” & “Thuốc súng hoang mang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Наскоро, од печат ќе излезе заедничката книга на овогодинашните лауреати на интернационалната награда „Ацо Караманов„ на 47 Караманови средби - Маи Ван Фан и Раед Ал - Јиши под насловите МАИ ВАН ФАН - Новогодишно бањање и  РАЕД  АНИС АЛ ЈИШИ - Зачуден барут. Препевот на поезијата од двајцата поети во оваа книга од англиски на македонски јазик го направи писателката проф. Д-р Даниела Андоновска Трајковска. Изборот, лектурата и коректурата ги направи писателот Борче Панов. Издавач на оваа прекрасна книга е ОУ Центар за култура Ацо Караманов Радовиш.

 

* * *

 

I am happy to announce that the joint book authored by this year laureates awarded with the International “Aco Karamanov” Poetry Prize 2020 at the 47th Karamanov Poetry Meetings – Mai Van Phan and Raed Anis Al-Jishi titled “New Year Bath. Baffled Gunpowder” with poetry selected by Borce Panov will be released soon by the Center of Culture “Aco Karamanov” Radovish. Prof. d-r Daniela Andonovska-Trajkovska translated the poems from English into Macedonian by both authors.

 

* * *

 

Наскоро, од печат ќе излезе првата Антологија на Караманови средби со наслов „ПЕТТО КАЛЕНДАРСКО ВРЕМЕ„. Приредувач на оваа значајна книжевна објава е писателот Борче Панов. Во антологијата се застапени 33 значајни македонски автори, како и 24 странски најактуелни поети денес во светот, коишто прифатија во ова време на пандемија да учествуваат на Караманови средби. Помеѓу сите овие 57 поети застапени се и овогодинашните лауреати - носители на: наградата „Караманов 2020„  за најдобра необјавена книга од македонски автор, која ја доби истакнатата македонска писателка и книжевен теоретичар - Кристина Николовска за поетскиот ракопис „РАЗДЕН„, како и еминенентите поети Маи Ван Фан од Виетнам и Раед Анис Ал - Јиши од Саудиска Арабија кои се носители на интернационалната награда за поезија „Ацо Караманов„ Центарот за култура Ацо Караманов Радовиш е издавач на оваа антологија, како и на наградената книга Разден, но и на заедничката книга на Маи Ван Фан и Раед Ал - Јиши под насловите МАИ ВАН ФАН - Новогодишно бањање и  РАЕД  АНИС АЛ ЈИШИ - Зачуден барут. Препевот на поезијата од двајцата поети во оваа книга од англиски на македонски јазик го направи писателката проф Д-р Даниела Андоновска Трајковска, која, воедно е и автор на поголемиот дел од  препевите на застапените поети од странство од англиски јазик на македонски јазик.

 

* * *

 

Dear friends, I feel proud to announce that the first Anthology of the Karamanov Poetry Meetings edited by Borce Panov, will be released soon! There are 33 eminent Macedonian writers published along with 24 renowned world poets that accepted the invitation to participate at the festival this year in this difficult time of the world pandemic. This year laureates are also included: Kristina Nikolovska (Karamanov 2020 for unpublished book in Macedonian - “Sunrise”), Mai Van Phan (Vietnam) and Raed Anis Al-Jishi (Saudi Arabia) – awarded with the International “Aco Karamanov” 2020. Center of Culture “Aco Karamanov” Radovish is the publisher of the following books: the anthology, “Sinrise” by Kristina Nikolovska, and the joint book by Mai Van Phan and Raed Anis Al-Jishi “New Year Bath. Baffled Gunpowder”. Prof. d-r Daniela Andonovska-Trajkovska translated the poems from English into Macedonian by both authors. She also translated most of the poets included in the anthology.

 

(Source: Borce Panov’s Facebook)

 

 

 

Maivanphan.com: Báo Radovis News đã đưa tin, 25/10/2020, theo quyết định của Hội đồng Giải thưởng thơ Karamanov lần thứ 47, nhà thơ Ả Rập Xê Út Raed Anis Al-Yishi và tôi đã đoạt Giải thưởng quốc tế thường niên Aco Karamanov năm nay (2020). Năm ngoái (2019), giải thưởng được trao cho nhà thơ Tây Ban Nha Justo Jorge Padron. Hội đồng Giải thưởng thơ Karamanov đã tuyển lựa từ 30 tác giả quốc tế có tác phẩm tiêu biểu in trong tuyển tập “Cuộc gặp gỡ thơ Karamanov”, sự kiện đánh dấu 53 năm thành lập Giải thưởng. Hội đồng Giải thưởng thơ Karamanov đã lựa chọn, xuất bản tập thơ in chung của hai tác giả đoạt giải năm nay, với các tiêu đề: Mai Văn Phấn – „НОВОГОДИШНО КАПЕЊЕ„ (“Tắm đầu năm”) và Raed Anis Al-Yishi - „ЗАЧУДЕН БАРУТ„  (tạm dịch: “Thuốc súng hoang mang”). Cuốn sách do hai nhà thơ Borce Panov và Ts. Daniela Andonovska Trajkovska tuyển dịch. Sách do Trung tâm Văn hóa “Aco Karamanov” ấn hành tháng 11 năm 2020.

 

Cùng thời điểm này, Hội đồng Giải thưởng thơ Karamanov còn tuyển chọn, xuất bản tuyển tập thơ, mang tên "Mùa thứ năm của năm" ("The Fifth Season of the Year") với ý nghĩa thơ của Aco Karamanov chính là mùa thứ năm của năm. Sách gồm tác phẩm của 33 nhà thơ Macedonian và 24 nhà thơ quốc tế từng đoạt giải trong 25 năm qua. Thơ của Raed Anis Al-Yishi và của tôi cũng có mặt trong tuyển tập này.

 

Trân trọng cảm ơn hai nhà thơ Borce Panov và Daniela Andonovska Trajkovska – những người đã tuyển dịch thơ của tôi từ tiếng Anh sang tiếng Macedonia!

 

Cảm ơn Hội đồng Giải thưởng thơ Karamanov và Trung tâm Văn hóa “Aco Karamanov” đã ấn hành hai cuốn sách này!

 

Trân trọng,

 

Mai Văn Phấn

 

 

 

Bìa tuyển tập thơ "Mùa thứ năm của năm" ("The Fifth Season of the Year") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị