image advertisement
image advertisement

 

Tín phiếu Trung Bộ (1947-1954) - Mai Ngọc Phát

Tín phiếu Trung Bộ (1947-1954)

 

 

Mai Ngọc Phát

 

Cuối năm 1946, tình hình chiến sự Việt Nam có những diễn biến mới. Thực dân Pháp phản bội Hiệp định sơ bộ 6/3, trắng trợn đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. Đội quân viễn chinh nhà nghề với hơn 10 vạn tên đã đứng chân trên các vị trí chiến lược quan trọng của nước ta. Từ ngày 15 đến 19/12/1946, quân Pháp gây hấn tại Hà Nội. Đêm 18/12/1946, Bộ Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương đã gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải đầu hàng.

 

Trên mảnh đất Nam Trung Bộ, Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam cử ông Phạm Văn Đồng làm đại diện chỉ đạo, đối phó với địch trong tình hình mới. Tháng 11 năm 1948, Trung ương cũng thành lập Ủy ban hành chánh Nam Trung Bộ do ông Nguyễn Duy Trinh làm chủ tịch.

 

Ngày 18 /7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký sắc lệnh số 231/SL cho phép Trung Bộ phát hành Tín phiếu có giá trị như giấy bạc Việt Nam với các mệnh giá: 1đ, 5đ, 10đ, 20đ, 50đ, 100đ và 500đ. Liên khu ủy 5 giao cho họa sỹ Hoàng Kiệt vẽ mẫu Tín phiếu. Bản in bằng đồng do ông Văn Hồ một thợ khắc giỏi người Đà Nẵng đảm nhiệm. Lúc đầu thiết kế những loại có giá trị lớn 500đ và 1000đ, sau đó mới thiết kế và phát hành những mẫu có mệnh giá nhỏ.

 

M.N.P

 

(Nguồn: Mai Ngọc Phát. “Tín phiếu Trung Bộ (1947-1954)”. Vietnam Numismatics. Tập 4, tr. 51-52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị