ECO-FRIENDLY - MÀU XANH (poem - thơ) - Mai Văn Phấn

Mai Văn Phấn

English version by Võ Thị Như Mai

 

 

 

 

Nhà thơ Võ Thị Như Mai

 

 

 

ECO-FRIENDLY

 

Earth is a maternity ward

The first cry of a newborn transmitted to natural space through lines

of code …

 

That night, season freshly started

Softly he gave her a swift kiss through the canopy

When a dewdrop melting in the lush green branch

 

Loneliness sweeping through midday hot and dry

Trembled leaves falling from season passing by

Fierce and yet as gentle as a breeze

The breeze from seafoam the shade of sky

 

Dawn arisen brightening half your life

The other half has merged into darkness

Lawn along the paths hastily greenish

Left some trace of its colour on his shoes

 

Ocean wave on top of the tree whispering outside each veranda

Time will hurriedly pass as the ship sailing away

When each of us is a leaf everyday

Then rooftops and bamboo groves are around our house

 

Earth is a maternity ward

The first cry of a newborn transmitted to natural space through lines

of code …

 

 

Source: THE RHYTHM OF VIETNAM

 
MÀU XANH

 

Trái đất là căn nhà hộ sinh

Tiếng trẻ con chào đời truyền trong không gian xanh những dòng

mật mã...

 

Đêm đầu mùa

Anh cuống quýt hôn em qua kẽ lá

Khi sương tan cành biêng biếc xanh.

 

Cô đơn tràn bãi trưa hanh

Mùa đi rung cây lá đổ

Phải dằn dữ và cũng mềm như gió

Gió từ biển xanh mang sắc của trời.

 

Bình minh lên chiếu sáng nửa đời

Còn nửa kia chìm vào bóng tối

Bao lối cỏ cứ xanh vội vội

Thấm lên bàn chân ai qua.

 

Sóng trên cây thầm thĩ mỗi hiên nhà

Con đò thời gian hối hả

Khi mỗi chúng ta là chiếc lá

Thì rừng hoang bỗng hóa nhà mình.

 

Trái đất là căn nhà hộ sinh

Tiếng trẻ con chào đời truyền trong không gian xanh những dòng

mật mã...

 

 

 

 

Tranh của Rafal Olbinski (Ba Lan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị