Một số nhận xét về tập thơ “Bầu trời không mái che” - Katy Miller, Amanda Evans, Rob Mars, Ian Heslop

About poetry book “Firmament Without Roof Cover” –
Katy Miller, Amanda Evans, Rob Mars, Ian Heslop

(Một số nhận xét về tập thơ “Bầu trời không mái che” do Nxb. Page Addie Press của Anh quốc phát hành tại Hoa Kỳ, Anh, Canada và châu Âu)
 

 

Trần Nghi Hoàng dịch từ Anh ngữ 

Beautiful, intelligent and sublime poetry

 

Katy Miller (England)

 

This book is superb; - I loved reading this poetry of interpretation, and often meditative mode in which personal commentaries resonate and reveal life. It is a labyrinth of forms, a work of great authority of culture and beauty. A rare glimpse into the inner world of the Poet and how the natural, spiritual and culture of the Vietnamese landscape empowers his thoughts and subsequent poems. There is a wealth of insight on matters both personal, practical, spiritual and emotional. Creativity is alive in the mystery and language of words. These poems show writing is a way of life for Mai Van Phan.

 

 

 

 

 

 

THƠ ĐẸP, THÔNG MINH VÀ TUYỆT VỜI

 

Katy Miller (Anh)


Đây là cuốn sách tuyệt vời. Tôi thích đọc những dòng thơ này bởi sự rành mạch, và trạng thái­­­­ thiền định thường xuyên, trong đó chú giải cá nhân cộng hưởng tiết lộ cuộc sống. Đó là một mê cung của các hình tướng, một  tác phẩm của sự vĩ đại của văn hóa và cái đẹp. Một cái nhìn hiếm hoi vào thế giới bên trong của Nhà Thơ và lý giải cách thức làm thế nào những thuộc tính của thiên nhiên, tinh thần văn hóa của cảnh thổ Việt Nam trao truyền quyền năng cho tư duy của nhà thơ để những dòng thơ xuất hiện. nhiều cái nhìn sâu sắc về những vấn đề ở cả hai mặt. Cá nhân - thực tế, tinh thần và tình cảm. Sáng tạo là sống trong mầu nhiệm và ngôn ngữ. Những bài thơ này cho thấy chân lý sống của Mai Văn Phấn.

 

***

 

 

 

 

 

Beautiful, Contemplative and a soulful read

 

Amanda Evans (Ireland)

 

As a lover of poetry I was rather excited when I stumbled upon this book and I wasn't disappointed. This is a slow, contemplative read that will stir the soul. The heartfelt passion of the writer can be felt as can his connection with life and its underlying meaning. This thoughtful collection of poems will leave you thinking and you will find yourself re-reading them again and again and each time discovering new meanings and messages. If you enjoy poetry you won't be disappointed with this wonderful book. All that you will need is some quiet time to really appreciate what this writer has to say.

 

 

 

 

 

ĐẸP, CHIÊM NGHIỆM VỚI NHỮNG XÚC ĐỘNG SÂU SẮC

 

Amanda Evans (Ai - len)

 

Là một người yêu thơ, tôi khá vui mừng khi tôi tình cờ trượt vào cuốn sách này và tôi đã không thất vọng. Đây là một tập thơ mà bạn phải đọc chậm rãi và chiêm nghiệm để nó sẽ khuấy động tâm hồn bạn. Niềm đam mê chân thành của nhà thơ có thể được cảm thấy như kết nối của mình với cuộc sống và ý nghĩa cơ bản của nó. Sự tuyển chọn cẩn trọng của tập thơ này sẽ để lại cho bạn suy nghĩ và bạn sẽ thấy mình muốn đọc lại chúng một lần nữa và một lần nữa mỗi lần luôn khám phá ra những ý nghĩa và thông điệp mới. Nếu bạn thích thơ, bạn sẽ không thất vọng với cuốn sách tuyệt vời này. Tất cả những gì bạn sẽ cần là một lượng thời gian yên tĩnh để thực sự thưởng thức giá trị những tác giả này muốn nói.

 

***

 

 

 

Harmony of rhythms and images

 

Rob Mars (“bookworm” - Czech Republic)

 

Imagine the world as an old travelling theater. Theater where stories are told, acts take turns, performance goes by as smile of the audience alternates with amazement and suspense. Let us imagine that Mai Van Phan's words are both the performers and the audience. Words, rhythms, images. They connect our fantasies and our most secret hidden thoughts about the world, nature and love. The poet offers a life vision with the background of dynamic sound of drums (rhythmic pounding of young green rice) and static silence of white lotuses. He shows us a world that is not flawless, world that depends on every one of us, where one means nothing and two is everything.


Where are you now? Please light up a lamp so I can see.


Immerse yourself in the silence and passion of our modern world-theater with a charming Asian spirit. Let yourself enchanted by the beauty of Mai Van Phan's art.

 

 

 

 

 

SỰ HÀI HÒA CỦA NHỊP ĐIỆU VÀ HÌNH ẢNH

 

Rob Mars (Cộng hòa Séc)


Hãy tưởng tượng thế giới như một nhà hát di động xưa cũ. Nơi đó những câu chuyện được kể, hành vi luân phiên giữa các nhân vật, câu chuyện được diễn ra chuyển động theo nụ cười hay sự ngạc nhiên, hồi hộp của các khán giả. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng những ngôn từ của Mai Văn Phấn là của cả hai phía: cả các nghệ sĩ trình diễn và khán giả. Từ ngữ, nhịp điệu, hình ảnh. Chúng kết nối những tưởng tượng những bí mật sâu thẳm nhất trong suy nghĩ của chúng ta về thế giới, thiên nhiên và tình yêu. Nhà thơ cung cấp một cái nhìn cuộc sống với hậu cảnh của âm thanh năng động từ trống (nhịp đập của lúa non xanh) và sự tịch lặng của hoa sen trắng. Tác giả cho chúng ta thấy một thế giới không hoàn mỹ mà phụ thuộc vào mỗi người chúng ta, nơi một cá thể thì không là gì cả mà hai người là tất cả.


Em ở đâu thắp đèn lên cho anh nhìn thấy


Hãy đắm chìm trong sự im lặng và niềm đam mê của thế giới sân khấu hiện đại của chúng ta với một tinh thần châu Á quyến rũ. Hãy để mình mê hoặc bởi vẻ đẹp của nghệ thuật ngôn từ trong thơ Mai Văn Phấn.

 

***

 

 

 

Smash the boundaries!

 

Ian Heslop (British)

 

Mai Van Phan plunges you into a world where he becomes nature itself. Through a wide exploration of closely observed aspects of flora and fauna, weather and human experiences he touches the world and in so doing touches you the reader. As you read through this collected edition you become aware of a subtle change as the poet uses his observations to explore relationships, the love of a man for a woman. Furthermore nature invades and enhances this relationship until nature itself is part of the relationship and man and woman are part of nature.

 

A good example of this is:

 

My body is a country of waterfalls and rapids

the whirling heart clanging away.

 

and here where Mai Van Phan reveals his intentions:

 

I want to write verses as natural

as the way you walk on the ground.

 

This is an intriguing collection of verse that should enthrall anyone interested in poetry.

 

 

 

 

 

MỘT SỰ PHÁ VỠ RANH GIỚI!

 

Ian Heslop (Anh)

 

Mai Văn Phấn lao vào một thế giới, nơi ông trở thành bản thể của chính nó. Nhà thơ Xuyên qua một hành trình khám phá rộng rãi các khía cạnh, quan sát chặt chẽ  đời sống cỏ cây hoa lá và muông thú, thời tiết và kinh nghiệm của con người. Đọc thơ ông thấy MVP đã chạm vào với thế giới, và khi làm như vậy ông đã chạm được vào bạn đọc, là chúng ta. Khi đọc tập thơ này, bạn thay đổi góc nhìn một cách tinh tế cũng như cách nhà thơ đã sử dụng để quan sát và khám phá các mối quan hệ, tình yêu của một người đàn ông dành cho phụ nữ. Bên cạnh đó, bản chất thâm nhập tăng trưởng mối tương quan này đến lúc nào đó sẽ làm bản thân mỗi người tự nhiên là một phần của mối quan hệ (mà mối quan hệ mới là chủ thể) và người đàn ông người phụ nữ là một phần của thiên nhiên.

Đây là Một ví dụ khá rõ ràng của điều này:

 

Cơ thể anh miền ghềnh thác

Tâm xoáy reo vang


Mai Văn Phấn tiết lộ ý định của mình như thế này:

 

Muốn viết câu thơ tự nhiên

Như đi trên đất


Đây là một tuyển tập thơ hấp dẫn có thể làm say mê bất cứ ai quan tâm đến  thơ ca.

 

 

Nguồn: http://www.amazon.com/Firmament-Without-Roof-Cover-Collected

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5  ... 

image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị