Phép màu thơ ca trong “Những hạt giống của đêm và ngày” (phê bình) - Raymond P. Keen

Raymond P. Keen (Hoa Kỳ)

L. L chuyển ngữ

Raymond Keen - nhà thơ, nhà tâm lý học Hoa Kỳ

 

Phép màu thơ ca trong “Những hạt giống của đêm và ngày”

Có phép màu thơ ca trong ấn bản đầu tiên của “Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day” tập thơ thứ hai của Mai Văn Phấn được dịch sang Anh ngữ. Ấn bản song ngữ này bằng Việt ngữ đi kèm với bản dịch Anh ngữ. “Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day là tập thơ thứ 14 của Mai Văn Phấn, và chắc chắn là một trong những tác phẩm hay nhất của ông.

Ngay từ đầu và xuyên suốt các bài thơ, người đọc chứng kiến ý thức con người không thể tách rời khỏi chất liệu nguyên sơ của thiên nhiên. Trong cuộc trao đổi thâm sâu này, bản thể con người và "thiên nhiên ngoại giới" được thống nhất trong một thi cảnh rộng mở của cái đẹp và sự rung cảm mãnh liệt:

Nhưng khắp nơi đang bắt đầu những dòng đổ vào ký ức, cả từ bức ảnh, trái cây, giấc mơ thành giọng nói đêm qua.

 

Các bài thơ trong “Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day” được chia làm ba phần: “Lưỡi cỏ”, “Trong miệng lửa” và “Tỉnh dậy trong mưa”. Ngay cả những tựa đề của ba phần này cũng phản ánh sự "hiện tồn" liền lạc của người và thế giới tự nhiên, là điều được thống nhất trong thơ Mai Văn Phấn. Thực tại liền lạc này được biểu đạt đến chúng ta qua phép màu của nghệ thuật thi ca độc đáo đến kinh ngạc, nghệ thuật tái hiện thế giới mà chúng ta đang sống bên trong – cũng như tái hiện con người mà thế giới hiện tồn trong đó.

Trong thơ Mai Văn Phấn, mọi thứ được đưa về hiện tiền trong một thực tại mới mẻ và sáng sủa của sự xác tín. Đây không phải là giọng nói tỉnh khô quá thường thấy trong thơ ca phân tích của phương Tây. Đây là thứ thơ ca tìm cách diễn tả thực tại như một toàn thể không thể chia cắt.

Trong bài “Giọng nói,” nhà thơ có thể đang nói về thơ của chính mình, khi ông viết:

Vừa tỉnh dậy

Tôi ngỡ nghe giọng nói

Chưa biết từ đâu

Vang vọng đi đâu

Chúng ta chỉ còn cách tham gia vào cõi giới kỳ thú của “Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day” để hân hoan trong cách tri nhận thế giới mới mẻ này. Trong cách trải nghiệm thế giới tinh khôi ấy, được tạo ra qua ngôn từ của Mai Văn Phấn, chúng ta hiện hữu đầy đủ trong thế giới, và thế giới hiện hữu đầy đủ trong chúng ta:

Chẳng cần vỗ cánh

Chẳng cần bay đi

Con bồ câu và anh

Chồi lên thành lộc biếc.

 


Raymond P. Keentác giả của “Love Poems for Cannibals” (Thơ tình cho những kẻ ăn thịt người)

Bìa 1 tập thơ

Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day

Bản Anh ngữ: Nhà thơ Lê Đình Nhất-Lang
Người biên tập: Nhà thơ Susan Blanshard

Nxb. Page Addie Press (Anh Quốc)

Raymond P. Keen (Sahuarita, AZ, USA)

There is poetic magic in "Seeds of Night and Day"

There is poetic magic in this 1st edition of "Seeds of Night and Day," Mai Văn Phấn's second book of poetry translated into English. This bilingual edition is in Vietnamese with English translation. "Seeds of Night and Day" is the 14th book of poetry by Mai Vãn Phấn, and certainly one of his best.


From the very beginning and throughout the reading of these poems, one is presented with human consciousness as interchangeable with the raw substance of nature. In this profound exchange, human nature and "external nature" are unified in a poetic panorama of beauty and intensity:


"Everywhere new streams are beginning to pour into memories, taking the photos, the fruit, the dreams, to turn everything into a voice last night."


The poems of "Seeds of Night and Day" are divided into three parts: "Tongues of Grass," "In the Mouth of Fire" and "Waking Up in the Rain." Even the titles of these three divisions reflect the seamless "being" of the human and the natural world, which is united in the poetry of Mai Vãn Phấn. This seamless reality is rendered to us through the magic of an amazingly original poetry that re-visions the world in which we live - a new poetry that re-visions the human in which the world lives.


In the poetry of Mai Vãn Phấn, everything is brought to the present in a new, shining reality of affirmation. This is not the desiccated voice so often found in Western analytic poetry. This is poetry that attempts to express reality as an undivided whole.


In "The Voice," the poet could be speaking of his own poetry, as he writes:


"When waking up

I believe I hear a voice

I don't yet know from where it comes

Or goes"


We can only join in the wonder of "Seeds of Night and Day," and celebrate this new way of understanding the world. In this new way of experiencing the world, created through the words of Mai Vãn Phấn, we are fully present in this world, and this world is fully present in us:


"No need to flap wings

No need to fly away

The pigeon and I

Sprout into green buds."


Raymond P. Keen - author of "Love Poems for Cannibals"


Bìa 1 & 4 tập thơ, do Nxb. Hội Nhà văn VN tái bản, 2013Nguồn bài viết:

http://www.amazon.com/gp/pdp/profile/A3A6CWUM6PALQB/ref=cm_cr_pr_pdp


Nguồn tập thơ
Seeds of Night and Day/ Những hạt giống của đêm và ngày:

http://www.amazon.com/gp/product/0992296439/ref=pdp_new_dp_review

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5  ... 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị