Giải thưởng báo Kitob Dunyosi (Uzbekistan) năm 2021 - Kitob dunyosi gazetasi mukofoti (O‘zbekiston) 2021

Giải thưởng báo Kitob Dunyosi (Uzbekistan) năm 2021

Kitob dunyosi gazetasi mukofoti (O‘zbekiston) 2021

 

 

 

 

 

Các bạn thân mến! Nhà thơ Ekber Qoşalı (Ekber Koshali - Azerbaijan) và tôi vừa đoạt giải thưởng cao quý tại Cuộc thi Thơ quốc tế do Báo “Kitob Dunyosi” (Thế giới sách) tổ chức, nhân kỷ niệm 30 năm độc lập của nước Cộng hòa Uzbekistan. Bằng tất cả trái tim mình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn  tới nhà thơ lớn Khosiyat Rustam – Tổng biên tập Báo "Kitob Dunyosi" đã dành cho tôi niềm vinh dự cao quý này; tới nhà thơ Mansur Zhumaev – người đã dành thời gian và tâm huyết dịch những bài thơ của tôi sang tiếng Uzbek. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi tới Hội đồng giám khảo quốc tế, gồm các nhà thơ uy tín, Salim Ashur (Uzbekistan), Biplab Maji (Ấn Độ), Ganira Pashayeva (Azerbaijan) và Dmitry Burago (Ukraine) đã quyết định trao giải thưởng cho nhà thơ Ekber Qoşalı và tôi!

Trân trọng!

Mai Văn Phấn

 

 

 

Дорогие друзья! Поэт Ekber Qoşalı (Экбер Кошали - Азербайджан) и я только что выиграли престижную премию на международном конкурсе поэзии, организованном газетой "Kitob Dunyosi" (Мир Книг) по случаю 30-летия независимости Республики Узбекистан. От всей души хочу выразить благодарность великому поэту Хосияту Рустаму - главному редактору газеты "Kitob Dunyosi" (Мир Книг), который предоставил мне эту привилегию; И поэту Мансуру Жумаеву, который посвятил свое время и самоотдачу переводу моих стихов на узбекский язык. Я также хотел бы выразить глубочайшую благодарность Международному Жюри, в состав которого вошли известные поэты: Салим Ашур (Узбекистан), Биплаб Маджи (Индия), Ганира Пашаева (Азербайджан) и Дмитрий Бураго (Украина), принявшие решение о присуждении премии поэт Ekber Qoşalı и я!

С наилучшими пожеланиями!

Май Ван Фан

 

 

 

Dear beloved friends! The poet Ekber Qoşalı (Ekber Koshali - Azerbaijan) and I have just won a prestigious prize at the international poetry competition organized by the “Kitob Dunyosi” (World of Books) Newspaper on the 30th anniversary of Republic of Uzbekistan's independence. With all my heart, I would like to express my gratitude to the great poet Khosiyat Rustam - The Chief-editor of Newspaper “Kitob dunyosi”, who gave me this privilege; And to the poet Mansur Zhumaev - who devoted his time and dedication to translate my poems into Uzbek. I also would like to express my deepest gratitude to the International Jury, composed of prestigious poets, namely Salim Ashur (Uzbekistan), Biplab Maji (India), Ganira Pashayeva (Azerbaijan) and Dmitry Burago (Ukraine) who decided to award the prize to the poet Ekber Qoşalı and me!

Best regards!

Mai Văn Phấn

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị