Chùm thơ đầu năm - Mai Văn Phấn

Mai Văn Phấn

 

 

 

LY RƯỢU GIAO THỪA

 

Mẹ cha

Soi cho con

Một vầng sáng tỏ

 

Ngụm này cho em

Nghe tiếng nổ

Cuối rễ đầu cành

 

Trang nghiêm

Thành mầm hạt

Uống giọt sương trong

 

 

 

TRÁI CHÍN

 

Hít hà

Gót chân xuân

 

Trái non ở đây

Mà gọi hồn khắp nẻo

 

Tiếng chim

Mưa nắng dẫn đường

 

Trên lưỡi sắc

Trong vòng tay sóng

 

Càng ăn chậm

Càng đằm vị ngọt.

 

 

 

GIÓ XUÂN

 

Tin rằng

Sỏi đá biết bay

 

Gió luôn thì thầm

Về giấc mơ của mây

 

Gọi chim én

Chấp chới bay làm mẫu

 

 

 

BÁNH SỪNG BÒ

 

Thơm ngậy

Mới ra lò

 

Nhai chậm

Từng tiếng chuông

 

Ngân nga

Gan bàn chân

 

Ngước nhìn

Đám mây bay

 

Thả xuống

Bầu vú mẹ

 

 

 

BUÔNG CÂU

 

Người cách ly

Ngồi buông câu

Vườn nhà

 

Câu bằng ý nghĩ

Không mồi

Lưỡi sắc

 

Lũ cá lúc nhúc

Dưới chân cỏ

Không thèm bắt

 

Chờ đến đêm

Có con cá lớn

Vuột ra từ giấc mơ

 

(Tết nhâm Dần)

M.V.P