Nhạc thiền (thơ) - Mai Văn Phấn

Mai Văn Phấn

 

 

 

Nhạc thiền

 

Con chim

Đậu và bay

 

Dòng sông

Lững lờ và cuộn chảy

 

Giọt nước

Tỏa sáng bay lên

 

Một sớm mai

Nhẹ nhàng ngưng tụ

 

Từ đỉnh trời

Thấm xuống tâm can

 

Có như không

Đơm hoa là đậu quả

 

Bàn chân đi

Lòng đất cũng đi.

 

13/2/2022

M.V.P

 

 

 

 

Tranh của John Franzen (Đức)

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 




























Thiết kế bởi VNPT | Quản trị