Ra mắt sách của MVP tại Kerala - Ấn Độ, 2016 - The launch meeting of poetry book’s Mai Văn Phấn in the Kerala (India) in 2016 (Tin Thơ - Poetry News) - Rati Saxena

Ra mắt sách của Mai Văn Phấn tại Kerala - Ấn Độ, 2016
The launch meeting of poetry book’s Mai Văn Phấn in the Kerala (India) in 2016 


Nhà thơ-Tiến sĩ Rati Saxena vừa công bố trên Youtube một số thông tin và hình ảnh buổi ra mắt tập thơ của tôi bằng tiếng Hin-đi tại Liên hoan thơ quốc tế Kritya lần thứ 10, tổ chức vào các ngày 18, 19 và 20 tháng hai năm 2016 tại Kerala (Ấn Độ). Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Tiến sĩ Rati Saxena đã dành thời gian và tâm huyết cho tập thơ của tôi!

Poet-Dr. Rati Saxena has just posted on Youtubesome information and photos taken in the launch meeting for my poetry book in Hindi language in the tenth Kritya International Poetry Festival, which wasscheduled to be held on the 18th, 19th and 20th of February 2016, her hometown Kerala (India). I would like to give my respectful thanks to Poet-Dr. Rati Saxena for having spent time and devotion on the translation for my poetry book!


BÀI KHÁC
1 2 3 
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị