Trường ca “लाल आत्माएं” (Những linh hồn thẫm đỏ) của Mai Văn Phấn, do Neetta Porwal dịch sang tiếng Hin-đi phát hành tại Ấn Độ

Trường  ca “लाल आत्माएं” (Những linh hồn thẫm đỏ) phát hành tại Ấn Độ

 

 


Nhà thơ-dịch giả Neetta Porwal

 

 

 

 

 

Maivanphan.com: Nhà xuất bản Hind Yugm (địa chỉ: 201 B, Pocket A, Mayur Vihar Phase 2, Delhi-110091, Ấn Độ) vừa phát hành trường ca “लाल आत्माएं” (The Scarlet Spirits / Những linh hồn thẫm đỏ) của tôi bằng tiếng Hin-đi. Trường ca này được nhà thơ-dịch giả Neetta Porwal (Ấn Độ) dịch từ bản tiếng Anh “Era of Junk” (Thời tái chế) của hai nhà thơ Lê Đình Nhất-Lang (Nhat-Lang Le) & Susan Blanshard sang tiếng Hin-đi. Trước đây chị cũng đã dịch tập thơ ba câu “और उड़ चला मन पांखी" (Và trái tim bay đi) của tôi sang tiếng Hin-đi. Do đặc thù ngôn ngữ và thị hiếu thẩm mỹ, dịch giả Neetta Porwal và Nhà Xuất bản Hind Yugm đề nghị đổi tiêu đề “Era of Junk” thành “लाल आत्माएं” (The Scarlet Spirits / Những linh hồn thẫm đỏ). Chúng tôi đã có dịp giới thiệu với các bạn yêu thơ lời giới thiệu sách của nhà thơ-dịch giả Neetta Porwal, với tiêu đề Về trường ca “Những linh hồn thẫm đỏ”.

 

Xin trân trọng cảm ơn nhà thơ-dịch giả Neetta Porwal đã dành thời gian và tâm huyết dịch hai tập thơ của tôi!

 

Trân trọng cảm ơn Nhà xuất bản Hind Yugm đã đưa thơ tôi tới bạn đọc Ấn Độ!

 

Mai Văn Phấn

 

Logo của Nhà xuất bản Hind Yugm

 

  

Hin-ddi version: लाल आत्माएं

 

English version: Era of Junk

 

Vietnamese version: “Thời tái chế”

 


 

Bìa 1 bản in sách

 

 

 

Bìa 4 bản in sách

 

 

Bìa phác thảo lần 1

 

 

 

Bìa phác thảo lần 2

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 Thiết kế bởi VNPT | Quản trị