Polia Gusenkova đọc thơ Mai Văn Phấn. Bản dịch tiếng Nga: Nikolay Pereyaslov - Читает Поля Гусенкова "Сохраняя спокойствие, провожаю гостя в переулок". Перевод: Николай Переяслов

Maй Baн Фан

Подстрочный перевод: Нгуен Куок Хунг, Светлана Глазунова

Поэтический перевод: Николай Переяслов

Читает Поля Гусенкова

 

 

 


Mai Văn Phấn

Dịch nghĩa: Nguyễn Quốc Hùng, Svetlana Glazunova

Dịch thơ: Nikolai Pereyaslov

Polia Gusenkova đọc thơ

 
Dịch giả, nhà thơ Nguyễn Quốc Hùng

 Nhà Việt Nam học Svetlana Glazunova

 Nhà phê bình, nhà thơnhà văn Nikolai Pereyaslov

 


 

Сохраняя спокойствие, провожаю гостя в переулок

 

Наполнил чаю в пиалу
И сел к столу

А гость уже из дома вон

Я набираю телефон

А мне в ответ: его уж нет

Семь лет покинул этот свет

Забыт и след

 

В моём дому переполох

Во всём подвох

Портрет со стенки кто-то снял

Часы пружинные убрал

И кто вдруг старый наш сервиз

Сменил, устроив нам сюрприз?

 

Я позвонил к соседям в дверь

Что стало с ценами теперь?

Одни взросли с теченьем лет

Другие – нет

 

В моём дому не слышен плач

И чай мой в чайнике горяч

Бери мой друг, пей по глотку

 

… Но пар взметнётся к потолку

Тебя напомнив – строен, прям…

И вновь слетит к ногам.

 

 

 

Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ

 

Pha xong ấm trà

Quay ra

Ông khách không còn ở đó

Gọi điện thoại

Người nhà bảo ông mất đã bảy năm

Nhầm lẫn

 

Nhà mình

Mọi sự đảo lộn

Không nhớ bức chân dung hạ xuống bao giờ

Đâu rồi chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót?

Bộ ấm chén giả cổ ai cho?

 

Ghé sang hàng xóm

Thử hỏi mấy loại thực phẩm

Loại tăng giá

Loại còn giữ giá

 

Trong nhà

Trà vẫn nóng

Đẩy chén nước về phía ông khách đã ngồi

 

Luồng tử khí cao chừng một mét sáu dựng đứng trước mặt
Chốc lại cúi gập.


M.V.P 

Photo by Vladimir Fedorenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 5 Thiết kế bởi VNPT | Quản trị