“Powerless” – The 33th poem of “hidden face flower” - "Bất lực" – Bài thơ thứ 33 trong “hoa giấu mặt” - (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

“Powerless” – The 33th poem of “hidden face flower”


 

Tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

 

 

By Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

(From Calcutta, India)

  

 

A Rain squall, striking heavily,
Pound not on
A flower

(Powerless. Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese by Pornpen Hantrakool)

 

Explication:

All of a sudden the wind becomes very fast. Along with that the rains pour in. It is a rain squall. The wind and the rain conspire together as it were to downraze the tall trees and empty vaunts of skyscrapers… They hit the object of their attack over and over again till it tumbles down and is shattered… The squall, often a hurricane, breaks out all of a sudden and lingers for a very short period. But in the meantime it destroys whatever comes in its way with lightning speed. The squall apparently partakes of the wrath of the infinitude and brooks no resistance. But the poet observes that the squall pounds not a flower. Whether the Rain squall is powerless to destroy a flower or whether it does not will to destroy a flower is a moot point. Compassion for small and beautiful things on earth could make the mightiest ogres helpless and incapable of destroying those small and beautiful things. Though small and tender, the voice of the flowers are loud and their fragrance spreads with steady acceleration. The poem thus teaches us that tenderness  love humility and small ness are stronger than strength itself. Even the elemental forces like wind cannot  ravish the flower. Such flowers like gladiolus is associated with gladiators. And the hidden face of the lotus must not be ignored. Because it is the lotus that is strong enough to rise above the waters of desire and excelsior in the realms of meditation. The Rain squall of passion cannot have any impact on the flower.

 

 

 

 

Translated by Phạm Văn Bình

Bản dịch của Phạm Văn BìnhTranh cổ Ấn Độ

 

 

 

 

"Bất lực" – Bài thơ thứ 33 trong “hoa giấu mặt”

 

 

 

 

Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

(Từ Calcutta, Ấn Độ)

 

 

 

 

Cơn mưa rào
Không trúng
Bông hoa
(Bất lực -  Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch sang Anh ngữ)

 

Chú giải:

Gió bỗng nhiên thổi mạnh. Cùng với gió là mưa trút xuống. Đó là một cơn mưa rào. Gió và mưa cùng âm mưu như chúng thường làm để đốn ngã những gốc cây lớn và những ngôi nhà chọc trời hợm hĩnh… Chúng giáng xuống đối tượng của mình những đòn tấn công liên tu bất tận cho tới khi đối tượng bị gục ngã và vỡ tan…Cơn mưa rào, thường là một cơn thịnh nộ, đột nhiên bùng phát và hoành hành trong một thời gian rất ngắn. Nhưng trong lúc đó, nó hủy diệt bất cứ thứ gì trên đường đi của mình với tốc độ của một tia chớp. Cơn mưa rào rõ ràng tham dự vào cơn cuồng nộ vô biên và không cho phép bất cứ sự kháng cự nào. Nhưng nhà thơ thấy rằng cơn mưa rào không giáng trúng một bông hoa. Liệu cơn mưa rào có bất lực khi hủy diệt một bông hoa không hay là nó không muốn hủy diệt một bông hoa là một điều còn phải bàn cãi. Lòng trắc ẩn đối với những vật nhỏ bé và xinh đẹp trên thế gian này có thể khiến cho lũ yêu tinh ác quỉ hùng mạnh nhất cũng phải bất lực và không đủ khả năng phá hủy những vật nhỏ bé và xinh đẹp đó. Mặc dù nhỏ bé, mỏng manh, tiếng nói của những bông hoa ngân vang và mùi hương của chúng lan tỏa với một gia tốc bền bỉ. Vì thế, bài thơ dạy chúng ta rằng chính sự dịu dàng, tình yêu, sự khiêm nhường và sự nhỏ bé còn mạnh hơn bản thân sức mạnh. Ngay cả các nguồn sức mạnh vô biên như gió cũng không thể cướp nổi bông hoa. Những bông hoa như là hoa lay ơn chẳng hạn có sự tương liên với các đấu sĩ. Và gương mặt được giấu đi của bông hoa sen không thể bị lãng quên. Bởi vì, chính bông hoa sen có đủ sức mạnh vươn lên khỏi mặt nước của sự thèm muốn và tham vọng trong vương quốc của sự minh tưởng. Cơn mưa rào của sự cuồng nộ không thể có tác động gì đối với bông hoa.

 


 

 

Thủ bút của Ts. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị