CHỦ TRƯƠNG - LIÊN HỆTHÔNG BÁO CỦA WEBSITE MAIVANPHAN.VN & MAIVANPHAN.NET

Thưa các Nhà văn, Nhà thơ và Quý bạn đọc,

 

Website maivanphan.com được khai trương từ cuối năm 2007, nhưng sau đó, với lý do kỹ thuật và cá nhân nên đã ngừng hoạt động từ 2/6/2008. Nay tên miền maivanphan.com đổi thành maivanphan.vn và maivanphan.net. Do thời gian dài Website không hoạt động, nên các bài vở, dữ liệu trong maivanphan.com đã bị thất lạc. Chúng tôi xin gửi lời cáo lỗi đến các Nhà văn, Nhà thơ và Quý bạn đọc xa gần.

 

Trong giai đoạn này, do thời gian hạn hẹp, chúng tôi chủ trương chỉ công bố tác phẩm, bài viết, ý kiến về thơ Mai Văn Phấn. Mọi bài vở khác gửi đến, chúng tôi xin được lưu lại và công bố vào thời điểm thích hợp.

 

Chúng tôi kính chúc các Nhà văn, Nhà thơ và Quý bạn đọc mọi điều tốt lành.

 

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2013

maivanphan.vn
maivanphan.net

 

NOTICE OF MAIVANPHAN.VN & MAIVANPHAN.NET WEBSITES

 

 

Dear Writers, Poets and Readers,

 

Website maivanphan.com was launched at the end of 2007, but after that, for technical and personal reasons, it has stopped working since June 2, 2008. Now the domain maivanphan.com changed to maivanphan.vn and maivanphan.net. Because the website did not work for a long time, articles and data in maivanphan.com have been lost. We would like to apologize Writers, Poets and Readers.

 

In this period, due to time constraints, we intends only to publish works, articles and comments on poetry of Mai Văn Phấn. With all other articles submitted, we would like to save and publish at the appropriate time.

 

We wish Writers, Poets and Readers all the best.

 

Hải Phòng, October 18, 2013

maivanphan.vn

maivanphan.net
 Bìa tập thơ “Echoes from the Spiral Galaxy” (Âm vọng từ thiên hà hình xoắn) do Giáo sư Nghệ thuật Marilyn Waligore thiết kế


THÔNG BÁO MỞ LẠI TÊN MIỀN MAIVANPHAN.COM

 

 

Như đã thông báo trên website maivanphan.vn và maivanphan.net: Tên miền maivanphan.com được mở từ cuối năm 2007, nhưng sau đó, với lý do kỹ thuật và cá nhân nên đã ngừng hoạt động từ 2/6/2008. Từ hôm nay, 18/10/2016, chúng tôi thông báo mở lại tên miền maivanphan.com. Bạn yêu thơ có thể truy cập một trong ba tên miền với cùng nội dung trong các chuyên mục và bài viết.

 

Xin kính chúc các Nhà văn, Nhà thơ và Quý bạn đọc mọi điều tốt lành!

 

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2016

maivanphan.vn
maivanphan.net
maivanphan.com


NOTICE OF RE-OPENING THE DOMAIN NAME MAIVANPHAN.COM

 

 

As announced on websites maivanphan.vn and maivanphan.net: Domain maivanphan.com was opened in late 2007, but then, with technical and personal reasons, has stopped working since June 2, 2008. From today, October 18, 2016, we announce the re-opening of domain name maivanphan.com. Poetry lovers can access one of the three domains with the same contents in sections and articles.

 

I wish writers, poets and readers all the best!

 

Hải Phòng, October 18, 2016
maivanphan.vn

maivanphan.net
maivanphan.com

 

Bìa tập thơ "Варијације укишној ноћи" (Biến tấu đêm mưa) đặt trên tấm gỗ, xuất bản ở Serbia, do Họa sỹ Dejana Jovanovic thiết kế


 

 

 
LIÊN HỆ

Địa chỉ nhà riêng:

Mai Văn Phấn

12/56 Cát Cụt, Quận Lê Chân

TP. Hải Phòng.

VIỆT NAM

Email: maivanphan@gmail.com 


Home address:

Mai Văn Phấn

12/56 Cat Cut Street, Le Chan District

Hai Phong city

VIET NAM

Email: maivanphan@gmail.com


Bìa tập t
"Grass Cutting in a Temple Garden" xuất bản ở Úc do Họa sỹ Bruce Blanshard thiết kế


Thiết kế bởi VNPT Hải Phòng | Quản trị