Mai Văn Phấn “mở thông những cánh cửa” (bình thơ) - Vũ Thanh Hoa

Mai Văn Phấn “mở thông những cánh cửa”