Đề kiểm tra cuối học kì I (2023 - 2024). Ngữ văn 10. Trường THCS-THPT Newton, Hà Nội

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NỘI

TRƯỜNG THCS-THPT NEWTON

              

               ĐỀ CHÍNH THỨC

 

                Đề thi gồm 01 trang

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

 

(Năm học: 2023 -2024)

 

 Môn: NGỮ VĂN 10

 

Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đ

 

Phần I: Đọc hiểu (4.0 điểm)

 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

 

Con ngủ

 

Đầu cha rủ xuống tơ vàng

Lời ru của mẹ trải làn gối êm

Ngủ đi hỡi mảnh trăng hiền

Cho long lanh những giọt đêm nặng đầy

Vào đây gió cũng thơ ngây

Ngọc trâm dịu mát hương rây xuống hồn.

Trời cha che mảnh đất con

Yêu thương buông xuống mỏi mòn đêm sương

Cha là hương ở hoa thơm

Mẹ là vị ngọt cuối vườn trái cam

Con đang mơ chạy lang bang

Ngồi đây cha thả bướm vàng bay theo.

 

     (Mai Văn Phấn, Giọt nắng, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng xuất bản, 1992)

 

*Chú thích: Ngọc trâm: một loài hoa mang hương thơm ngọt ngào.

 

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? (0.5 điểm)

 

Câu 2. Liệt kê 03 hình ảnh thiên nhiên được tác giả nhắc tới trong bài thơ. (0.75 điểm)

 

Câu 3. Xác định và nêu hiệu quả của 01 biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau. (1.0 điểm)

 

Cha là hương ở hoa thơm

Mẹ là vị ngọt cuối vườn trái cam

 

Câu 4. Hình ảnh Trời cha che mảnh đất con gợi cho anh/ chị suy nghĩ gì? (0.75 điểm)

 

Câu 5. Bài thơ gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về tấm lòng của cha mẹ đối với con. (Trả lời trong khoảng 3 - 5 dòng) (1.0 điểm)

 

Phần II: Làm văn (6.0 điểm)

 

Anh/chị hãy viết bài văn phân tích, đánh giá vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật bài thơ Con ngủ của Mai Văn Phấn.

 

 

MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I NGỮ VĂN 10

 

 

 

Câu hỏi

Mức độ

 

Tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

 

 

 

Phần I. Đọc hiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II. Làm văn

 

Câu 1

 Xác định thể loại văn bản

(5% )

 

 

 

0.5 đ

(5%)

Câu 2

 

 

 

 

 

 

Phát hiện chi tiết trong văn bản

 (7, 5%)

 

 

 

0.75 đ

(7,5%)

 

Câu 3

 

 

 

Hiểu, phân tích được các nội dung của văn bản (10%)

 

1.0 đ

(10%)

Câu 4

 

 

Hiểu, phân tích được các nội dung của văn bản (7.5%)

 

0.75 đ

(7.5%)

Câu 5

 

 

 

Từ văn bản liên hệ đến các vấn đề của cuộc sống

  1. đ

    (10%)

Viết bài văn NLVH

 

Khái quát về thể loại; nêu vấn đề nghị luận ( 5%)

Khái quát chung về vấn đề nghị luận ( 5%)

Trình bày được suy luận/cảm nhận cá nhân về vấn đề cần nghị luận...

( 40%)

- Đánh giá, nhận xét chung.

- So sánh liên hệ...

( 10%)

6.0 đ

(60%)

Tổng điểm

(%)

 

 

 

 

 

10 đ

(100%)

 

 

 

 

Trường THCS-THPT Newton, Hà Nội

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 4 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị