Одбирајќи софа - (Песна) - Маи Ван Фан - Преведено од англиски на македонски јазик од Сашо Огненовски / Chọn chiếc đôn – Mai Văn Phấn - Saso Ognenovski dịch từ tiếng Anh sang tiếng Macedonia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Преведено од англиски на македонски јазик од Сашо Огненовски

Translated from English into Macedonian by Saso Ognenovski

Saso Ognenovski dịch từ tiếng Anh sang tiếng Macedonia

 

 

 

 

 

Nhà thơ Saso Ognenovski

 

 

 

 

 

Одбирајќи софа

 

Поставување на вазна од рододендрон

На средина

Од пролетта.

 

 

 

 Hoa văn truyền thống Macedonia

 

 

 


Choosing
a Sofa

 

To place a vase of rhododendron

In the middle

Of spring

 

 

 

 

Chọn chiếc đôn

 

Kê chậu đỗ quyên

Vào chính giữa

Mùa xuân

 

 

 

 

 


Hoa văn truyền thống Macedonia

 BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị