Шинэ жилийн анхны өглөө – Шүлэг - Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Б.Мөнхтуул / Sáng mồng một – Thơ - Mai Văn Phấn - B. Munkhtuul dịch từ tiếng Anh sang tiếng Mông Cổ

Mai Văn Phấn

Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Б.Мөнхтуул

Translated from English into Mongolian byB. Munkhtuul

B. Munkhtuul dịch từ tiếng Anh sang tiếng Mông Cổ

 

 

 

 

Ms. B. Munkhtuul, translator

 

 


Шинэ жилийн анхны өглөө

 

Шинэхэн жимсний үнэртэн

Зөөлөн амтыг

Хүүхдийн оймс л мэдрүүлнэ


 

Vẻ đẹp của đất nước Mông Cổ

 

 

 

(Translated by Nhat-Lang LeEdited by Susan Blanshard) 


Sáng mồng một

 

Nhặt được chiếc tất trẻ con

Mềm

Như trái chín

 

 First Morning of New Year’s

 

I find a child’s sock

Soft

As a ripened fruit

 Sa mạc Gô-bi
BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị