image advertisement
image advertisement

 

Бороо ойрхон байна, Аянгын үеэр (Шүлэг). Mai Văn Phấn. Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Чойному Бич Лан

Mai Văn Phấn

Англи хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлсэн Чойному Бич Лан

Translated from English into Mongolian by Choinomu Bich Lan

 

 

 

 

Бороо ойрхон байна

 

Уур

Шувуудыг дагаж байна

Энд нисдэг

 

 

 

Аянгын үеэр

 

Хашаанд

Овоолсон модны хажууд

Хадгалахаа мартсан сүхээ би харж байна

 

 

 

 

Байгаль дэлхийн ер бусын гоо үзэсгэлэн 4

Монголын байгалийн гоо үзэсгэлэн

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị