ЦВЕТ СА ПЛАНИНЕ ЈЕН ТУ - Bông hoa Yên Tử (песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

 

 
Tác phẩm của Milutin Đuričković
ЦВЕТ СА ПЛАНИНЕ ЈЕН ТУ

 

 

Цветало је са врха планине Мирно на јаком ветру Испод променљивих облака

Седамсто година уназад Краљ Буда Тран Нхан Тонг

 

Спустао је главу док је пролазио поред њега

 

Ти и ја Спуштамо наше главе док пролазимо поред

 

Деца спушају своје главе Док пролазе поред

Када сиђемо са планине Срећемо ходочаснике Како држе мале трске бамбуса Све очи биће упрте Док ми сакупљамо топлоту

Да спалимо цвеће до корена.
CVET SA PLANINE YEN TU

 

Cvetalo je sa vrha planine

Mirno na jakom vetru

Ispod promenljivih oblaka

 

Sedamsto godina unazad Kralj Buda Tran Nhan Tong

Spustao je glavu dok je prolazio pored njega

 

Ti i ja

Spuštamo naše glave dok prolazimo pored

Deca spušaju svoje glave

Dok prolaze pored

 

Kada siđemo sa planine

Srećemo hodočasnike

Kako drže male trske bambusa

Sve oči biće uprte

Dok mi sakupljamo toplotu

Da spalimo cveće do korena

 

 

 

 

The Flower of Mount Yên Tử

 

It blooms on the mountain top

Serene in strong winds

Under the clouds of change

 

Seven hundred years ago

The Buddha King Trần Nhân Tông

Lowered his head when passing by

 

You and I

Lower our heads when passing by

The children

Also lower their heads

When passing by

 

As we descend the mountain

We meet the pilgrims

Holding small bamboo canes

All eyes turn upward

As we amass heat to burn the flower to its roots.

(Trans. by Nhat-Lang Le & Susan Blanshard)

 

 

 

 

Bông hoa Yên Tử

 

Nở trên đỉnh núi

Thản nhiên trong gió mạnh

Mây bay

 

Bảy trăm năm trước

Đức - Phật - Hoàng Trần Nhân Tông

Cúi đầu đi qua

 

Em và tôi

Đang cúi đầu đi qua

Các con và mọi người

Cùng cúi đầu

Đi qua

 

Xuống chân núi

Gặp đoàn hành hương

Tay gậy trúc

Mắt ngước lên

Thiêu đốt gốc hoa ngùn ngụt.

 

 M.V.P
Bìa sách của Milutin Đuričković

Biography of  Milutin Đuričković
:

 

Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 


 


Tiểu sử Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

 


  

Trang phục truyền thống của Serbia

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị