Poema de Mai Văn Phấn en la revista Revista Poética Azahar (España) número 110 - 3/2021 / Thơ Mai Văn Phấn trên Tạp chí Thơ Azahar số 110 - 3/2021 (Tây Ban Nha)

Thơ Mai Văn Phấn trên Tạp chí Thơ Azahar  số 110 - 3/2021 (Tây Ban Nha)

Poema de Mai Văn Phấn en la revista Revista Poética Azahar número 110 (España)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Phấn

Traducción del vietnamita Phạm Long Quận

Edición y prólogo Víctor Rodríguez Núñez

 

 

 

Escritos para flauta

 

Soplé en el oscuro corazón de la flauta del abismo, para hallar los siete caminos al cielo: do, re, mi, fa, sol, la, si.

 

Cada tonalidad vuela lejos, circula hacia la luz de siete colores brillantes, para que la otra sombra también tome forma de flauta, para que sople en mi agonía los labios de la flauta.

 

Se abandona el tono bajo y se asciende, y luego se cae en la noche con su escala de tonos. Se escuchan ecos de pasos pesados en la sombra, que dan cada vez un tono más alto.

 

El universo abatido flota en la noche. Las suaves olas calman las llagas abiertas allí, para ver con el alba la otra orilla.

 

Cada rincón de oscuridad en mí, subsiona el sonido como si fuera una mama, y mi boca revela una luz que con un flujo pausado penetra.

 

 

 

Viết cho cây sáo

 

Tôi thổi vào lòng ống sáo tối đen địa ngục, để tìm ra bảy lối tới thiên đường: đồ rê mi fa son la si.

 

Từng âm giai vỗ cánh bay đi, chao nghiêng trong ánh sáng bảy màu lung linh huyền ảo, để những bóng tối kia cũng mang hình ống sáo, cho tôi lại ghé môi khắc khoải thổi vào.

Rời bè trầm chúng bay lên cao, rồi thả vào đêm bao chiếc thang cung bậc. Nghe âm vang bước chân của bóng đêm nặng nhọc, đang lần từng âm vực mà lên.

 

Vũ trụ lầm lì lơ lửng trong đêm. Những con sóng dịu mềm cho bên lở biết mình còn đó, để ban mai thức dậy gặp bên bồi.

 

Mỗi góc tối trong tôi đang ngậm lấy âm thanh như ngậm vào vú mẹ, từ miệng mình he hé ánh sáng bồng bế nhau thong thả tràn vào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị