image advertisement
image advertisement

 

บ่อน้ำ, ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ, เช้าตรู่ที่บ้านแม่, เทศกาลเช็งเม้ง - Giếng, Từ bi, Sáng sớm ở quê ngoại, Thanh minh (thơ) - MVP. พ. ฮั่นตระกูล แปล. Pornpen Hantrakool

มายวันเฟิ้น - Mai Văn Phấn
ฮั่นตระกูล แปล - Pornpen Hantrakool trans.

Photo: dulichphuquoc.com

 
บ่อน้

 

บุตราแห่งชลาลัย
ขดสายสะดือ
ท่ามกลางหว่างดวงใจไผทธรา

 

 

 

 

 

A Well

 

An offspring of the sea
A coiled umbilical cord
In the heart of the soil

 

 

 

 

 

Giếng

 

Con của biển
Cuống nhau cuộn
Trong lòng đất

 

 

Photo: 76.12.110.198

 
ด้วยพระมหากรุาธิคุณ

ดวงรพี ลับลงหลังองค์พระเจดีย์
น้ำไหล ใบไม้ วิหค
ล้วนกล่าวคำพุทธพจน์

 

 

 

 

 

Merciful

The sun, setting behind the pagoda
Running water, leaves, birds…
All of them speak Lord Buddha’s words

 

 

 

 

 

T bi

Mặt trời lặn sau chùa
Nước chảy, lá cây, chim chóc…
Đều nói lời Đức Phật
 


 

 

Photo: singaporebirds.blogspot.com

 

 

 

 

เช้าตรู่ที่บ้านแม่

ล้างหน้าเงียบๆ
ทุ่งนา ริมฝั่งน้ำ
นกกระสา นกกระยาง เสียงลั่นสนั่นดัง

 


 An Early Morning in My Mother Native Village

Washing face quietly
The field, the bank
The herons, the bitterns, the boisterous noises

Sáng sớm ở quê ngoại

Lặng lẽ rửa mặt
Bãi bờ
Cò vạc bay xao xác

 

  

 

 

 

 

Photo: khoahocnet.com

 

 


 

 

เทศกาลเช็งเม้ง

 

ย่าปรารถนามาหาฉัน
แต่คนตายบางคน
ขัดขวาง

 

 

 

 

 

Grave Visiting Festival

 

Grandmother longs to meet me
But some of the dead
Stop her

 

 

 

 

 

Thanh minh

 

Bà nội rất muốn gặp tôi
Nhưng những người chết
Ngăn lại

 

 

(Nguồn: facebook của Giáo sư Pornpen Hantrakool)

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị