Pagoda Yolunda - On the Way Up to the Pagoda - Lên chùa - (şiir - thơ) - Mai Văn Phấn. Çev. Müesser Yeniay - dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Mai Văn Phấn

İngilizceden Çeviren Müesser Yeniay - dịch từ tiếng Anh sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ


 


Nhà thơ Müesser Yeniay


Bài thơ đăng trên tạp chí Thơ "Siirden" của Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

 

 

Pagoda Yolunda

 

 

Pagoda* kapısına çıktığımda bu yokuştan

Yüzün Kwan Yin** gibi görünür

 

Kahverengi bir çanta taşıyan

Uzun boyunlu, salaş elbiseli, beyaz yüzük...

Bir sürü hale...

 

Bedenim boş

Yalnızca kuru çınlamasını duyuyorum bir çıngırağın

… Om Mani Padme Hum

 

Rüzgârlar çıkıyor dikenli çalılıklar arasında yol boyunca

Yabani hayvanların gürültüsünü duyuyorum koşan derin ormanda

Kırılıyor dallar çatlamış yerlerinden

 

 

_____________

*Pagoda, Budistlerin dinî yapılarına verilen addır.

**Kwan Yin, Uzakdoğu'da Budistler tarafından kutsal kabul edilen Merhamet Bodhisattvası.

 

 

 

 

 

(Cover of poetry book "Grass Cutting in a Temple Garden”)

 

 

 

 

 

Translated from Vietnamese by Lê Đình Nhất-Lang

Edited by Susan Blanshard

 

 

 

 

On the Way Up to the Pagoda

 

 

As I climb up the slope to the pagoda gate

Your face suddenly appears as Kwan Yin

 

Carrying a brown sac

Long neck, slack robe, white ring...

Many halos

 

Under a clear bright sky

In my mind’s eye, I bend down low

 

My body is empty

I know only the dry knocking of a rattle

… Om Mani Padme Hum

 

Winds rise among thorny bushes along the road

I hear the clamor of wild animals running deep in the forest

The cracking of branches breaking.

 

(From poetry book "Grass Cutting in a Temple Garden”)

 

 

 

 

Lên chùa

 

 

Ngược dốc tới gần cổng chùa

Khuôn mặt em chợt hiện Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Mang chiếc túi màu nâu

Cổ cao, váy chùng, nhẫn trắng...

Vòng vòng hào quang

 

Trong vòm trời sáng láng

Tâm tưởng con xin sấp mình

 

Thân con rỗng không

Hạc khô chiếc mõ chân tâm trì chú...

... "Om Mani Padme Hum"(*)

 

Bụi gai bên đường nổi gió

Tiếng con mãnh thú chạy vào rừng sâu

Lắc rắc những cành cây gãy.


M.V.P

____________

(*) Câu thần chú bằng tiếng Phạn của Phật giáo Tây Tạng cầu Quán Thế Âm Bồ tát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị