Ra mắt tập thơ của Mai Văn Phấn tại Cộng hoà Azerbaijan - В Азербайджане прошла презентация сборника стихов вьетнамского поэта Май Ван Фана

Ra mắt tập thơ của Mai Văn Phấn tại Cộng hoà Azerbaijan