image advertisement
image advertisement

 

Tišina (8). Mai Văn Fấn. U tumačenju Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya. Sa vijetnamskog na engleski jezik preveli: Nhat-Lang Le & Susan Blanshard. Sa engleskog na crnogorski jezik prevela Sanja Vučinić & Dusan Djurisic

Mai Văn Fấn - Mai Văn Phấn
U tumačenju Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
Sa engleskog na crnogorski jezik prevela Sanja Vučinić & Dusan Djurisic

 

 

 

 


Tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

Nhà thơ Dusan Djurisic

 

 

  

TIŠINA

 

 

8.

Zov ptice, san, kapi vode koje se slivaju ...

crtaju vertikalne linije

 

Glas, tuga, poljupci ...

crtaju horizontalne linije

 

Ispresijecane linije

su iskre svjetlosti

koje ti pokazuju put ponekad

a zasljepljuju te drugi put

 

Namještam se

da rastavim linije što više.

(Sa vijetnamskog na engleski jezik preveli: Nhat-Lang Le Susan Blanshard)

 

TUMAČENJE:


Pjesma se otvara zovom ptice. Zov ptice je sličan našoj neverbalnoj komunikaciji - kricima i uzdasima i smijehu. Zov ptice je  znak kako se ptica osjeća u tom trenutku. On izražava raspoloženje trenutka. Ptica nas podsjeća na barda ili pesnika Mai Văn Fấn-a. Ova pjesma je na neki način zov ptice-mantra koja se razlikuje od ljudskog jezika. Ljudski jezik je simbolična upotreba zvuka koji je zajednički ljudima određene kulture. Ali kada čovjek ima duhovna iskustva, on ne uspijeva da se izrazi na smislenom jeziku. On to izražava na neverbalnom jeziku koji liči na zov ptice. On jednostavno izražava raspoloženje trenutka. On je nešto poput mantre ili mističnog pjevanja, na neki način. I ne govori o prošlosti ili budućnosti. Uvijek je u sadašnjosti. Ptica je biće koje nam donosi vijesti sa nebesa ili možda iz praznine. Tako da zov ptice stvara atmosferu spokojnu ispunjenu pjesmom  na neki način, pretvara mogući svijet u svijet napravljen od sna. Takođe se otkriva prizor i zvuk kapi vode koja se sliva. Kapi vode predstavljaju višu mudrost koja silazi. Kapi vode predstavljaju spasonosni eliksir. Kapi vode istovremeno predstavljaju vrijeme. Sadašnji trenutak pada u poetsku prošlost. I taj proces se dešava s vremena na vrijeme.

   

Zov ptice, san i kapi vode počinju da crtaju. Ranije, pjesnik smješten između kruga svjetlosti i tame se namješta da crta. Bio je to čas kada se miješaju svjetlost i tama. Kada se suprotnosti spoje dolazi do velike eksplozije energije. I obavijen pojavnom energijom, pjesnik se namješta za crtanje. Ali pjesnik ne crta sam. Zov ptice, san i kapi vode otimaju olovku pjesnika da bi crtali svojom jednostavnom čistom i prodornom silom.

 

A kakav je crtež? Postoje vertikalne linije i horizontalne linije. Da li horizontalne linije predstavljaju prostor i da li vertikalne linije označavaju vrijeme? Iskre izbijaju tamo gdje se dvije linije sijeku, gde se sijeku vrijeme i prostor. Verbalna umjetnost se uobičajeno ispoljava u vremenu, a vizuelna umjetnost se ispoljava u prostoru. Ali pjesnik stvara nešto što je vizuelno, kao i nešto što se može čuti. To je crtež koji nikada nije postojao na moru ili kopnu. Ovdje je poezija prostorna i slika ukazuje na vrijeme. To je poezija i slikarstvo u jednom. Ovdje se prostor miješa sa vremenom i stvara veliku energiju koja se ispoljava u varnicama. Pjesnik vidi ove varnice u svom unutrašnjem svijetu. One mu pokazuju  put u njegovoj avanturi ka sopstvenoj nutrini. Ali ponekad one zasjene oči pjesnika. To su vizije koje pjesnik doživljava na svom duhovnom putu ka svojoj nutrini.

  

Pjesnik se namješta da razvuče linije što više tako da pravougaonici postanu veći. Svijet se može zatim proučavati sa većom lakoćom.

 

 

 

 

Biografija dr Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Adresa: 6/1 Amrita Lal Nath lane P.O. Belur Math Dist Howrah West Bengal Indija pin code 711202. Datum rođenja 11 02 1947. Obrazovanje Magistar nauka [trostruki] Magistar filozofije, Doktor nauka Sutrapitaka Tirtha, uz diplomu iz homeopatije. On je i dalje nastavnik u penziji na B.B. College, Asansol, Indija. Do sada je objavio knjige iz različitih akademskih oblasti, uključujući religiju, sociologiju, književnost, ekonomiju, politiku, itd. Većina njegovih knjiga su napisane na narodnom, to jest, bengalskom jeziku. Dobitnik je zlatne medalje Univerziteta u Kalkuti za studije o modernoj bengalskoj drami.

 

 

 

 

BILJEŠKA O  PISCU

 

Vijetnamski pjesnik Mai Văn Fan je rođen 1955. godine u Ninh Binh, Red River Delta u Sjevernom Vijetnamu. Trenutno, živi i piše poeziju u gradu Hải Phòng. Objavio je 14 knjiga poezije i 1 knjigu "Kritike - Eseji" u Vijetnamu. Njegovih 12 knjiga poezije su objavljene i prodaju se u inostranstvu i na Amazon  mreži za distribuciju knjiga. Pjesme Mai Văn Phan-a su prevedene na 23 jezika, uključujući: engleski, francuski, ruski, španski, njemački, švedski, albanski, srpski, makedonski, slovački, rumunski, turski, uzbekistanski, kazahstanski, arapski, kineski, japanski, korejski, indonežanski, tai, nepalski, hindu i bengalski (Indija).

Silence (8) by Mai Văn Phấn

Explicated by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

 

 

Từ trái sang: GS. Pornpen Hantrakool (Thái Lan), TS. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, TS. Nagasuseela Panchumarthi (Ấn Độ)

Silence

 

8.


Bird calls, a dream, falling drops of water…

Draw vertical lines

 

A voice, sadness, kisses…

Draw horizontal lines

 

The intersecting lines

Are sparkles of light

Which show you the way sometimes

And blind you other times

 

I settle down

To pull the lines further apart.


(
Translated from Vietnamese by Nhat-Lang Le & Susan Blanshard)Explication:

 

The poem opens with bird calls. Bird cries are akin to our non verbal communication - screams and sighs and laughters. Birds calls is the indicator of how the bird feels at the time. They give a tongue to the mood of the moment. The bird reminds us of the bard or the poet Mai Văn Phấn. The present poem is rather a bird call-a mantra that is unlike human language. Human language is the symbolic use of sound which is shared by the people of a particular culture. But when a person has spiritual experiences he fails to express himself in meaningful language. He gives a tongue to it in nonverbal language that resembles the call of a bird. It simply expresses the mood of the moment. It is something like mantra or mystic chant as it were. It does not speak of the past or future. It is ever in the present. The bird is the being that brings us the news from the skies or from emptiness perhaps. So the birds call creates the atmosphere serene loud with chant as it were, It transforms the contingent world into a world made of the stuff of dream. And there the sight and sound of the falling drop of water are descried. Drops of water stand for higher wisdom descending. Drops of water stand for life saving elixir. Drops of water at the same time stand for time. The present moment drops into the poetic past. And this process goes on ever and anon.

 

Birds call, dream and drops of water start drawing. Earlier the poet flanked between a circle of light and darkness set himself to draw. It was the hour when light and darkness mingle. When opposites mingle there is great explosion of energy. And enveloped with the emergent energy the poet set himself to draw. But the poet does not draw on his own. Birds call, dream and drops of water snatch the pen of the poet to draw in their bare sheer and penetrating power.

 

And what is the drawing like? There are vertical lines and there are horizontal lines. Do the horizontal lines stand for space and do the vertical lines stand for time? It sparkles where the two lines intersect, where time and space intersect. Commonly verbal art manifests in time and visual art manifests in space. But the poet creates something which is visual as well as which can be heard. It is a drawing that was never on sea or land. Here poetry is spatial and painting suggests of time. It is poetry and painting in one. Here space mingles with time and generates great energy which manifests in sparks. The poet sees these sparks in his inner world. They show him the path in his adventure inward. But sometimes they dazzle the poets eyes. These are the visions that the poet experiences in his spiritual journey inward.


The poet settles down to pull the lines further apart so that the rectangles become bigger. The world could be then studied with greater ease.

Bìa sách của R
amesh Chandra Mukhopadhyaya


Silence (1)
Silence (2)
Silence (3)
Silence (4)
Silence (5)
Silence (6)
Silence (7)
 

Tĩnh lặng (8) của Mai Văn Phấn
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya chú giải
Phạm Minh Đăng dịch sang tiếng Việt

Dịch giả Phạm Minh Đăng


 

 

 

Tĩnh lặng

 

 

8.

 

Tiếng chim, giấc mơ, giọt nước rơi...

Thành đường kẻ dọc

 

Giọng nói, nỗi buồn, nụ hôn...

Là đường kẻ ngang

 

Đường kẻ giao nhau

Là đốm sáng

Lúc soi đường

Lúc làm lóa mắt

 

Tôi tĩnh lặng

Kéo đường kẻ xa nhau.


Chú giải:

 

Bài thơ bắt đầu với tiếng chim. Chim kêu giống như những giao tiếp không lời của ta vậy – những tiếng thét, những dấu hiệu và tiếng cười. Tiếng chim kêu là dấu chỉ cảm xúc của chim lúc đó. Chúng mở âm cho một khoảnh khắc tâm trạng. Con chim nhắc ta thi nhân hay nhà thơ Mai Văn Phấn. Bài thơ này như là một tiếng chim thần chú không mang tiếng người. Tiếng người là việc sử dụng âm thanh mang tính biểu tượng, được chia sẻ bởi những con người cùng chung một văn hóa nhất định. Tuy nhiên khi một cá nhân mang các kinh nghiệm tâm linh, kẻ đó gặp khó khăn trong việc diễn đạt bản thân bằng một ngôn ngữ mang ý nghĩa. Kẻ đó bộc lộ ra bằng ngôn ngữ không lời tương tự tiếng chim. Nó giản đơn là diễn tả một khoảnh khắc tâm trạng. Nó như thể câu thần chú hay tiếng kinh cầu thuở xưa. Nó không nói hộ quá khứ hay tương lai. Nó mãi mãi là hiện tại. Chim là cá thể mang đến cho ta thông điệp từ bầu trời hay từ cõi hư trống nào chăng. Vậy tiếng chim khiến bầu không khí thanh bình hiển lộ bằng giai điệu như tự thân nó vậy, và tiếng chim chuyển hoá thế giới bất định này thành một thế giới kiến tạo bởi giấc mơ. Và ở đó, hình ảnh và tiếng giọt nước rơi cũng được miêu tả. Giọt nước biểu trưng cho trí tuệ ban xuống từ trời. Giọt nước biểu trưng cho cam lộ sống đời. Giọt nước là thời gian. Là khoảnh khắc hiện tại rơi vào quá khứ thi tính. Là một diễn trình vĩnh cửu của khoảnh khắc.

 

Tiếng chim, giấc mơ và giọt nước bắt đầu thành hình. Trước đó, nhà thơ nối mình giữa quầng sáng và khoảng tối. Đó là giờ khắc khi ánh sáng và bóng tối giao hoà. Khi các mảnh đối lập đan chen, một cú nổ lớn của năng lượng bùng ra. Và được bảo bọc trong vùng năng lượng tiềm năng đó, nhà thơ cất mình vẽ. Dù nhà thơ không tự mình vẽ (ở đây). Tiếng chim, giấc mơ, giọt nước đã chớp lấy bút của nhà thơ, vẽ bằng năng lượng thẩm thấu và tuyệt đối nguyên sơ của chúng.  

 

Và bức tranh đó như thế nào? Là các đường kẻ dọc - ngang. Có phải các đường ngang biểu trưng cho không gian và đường kẻ dọc biểu trưng cho thời gian? nó sáng lên lấp lánh ở điểm giao cắt, nơi gặp gỡ của thời gian và không gian. Nghệ thuật ngôn từ thường biểu lộ theo trục thời gian và nghệ thuật thị hoạ hình trong không gian. Nhưng nhà thơ đã tạo ra một điều gì đó, vừa hữu hình, vừa hữu thanh. Là một bức tranh không về biển hay về đất. Nơi đây thơ là không gian và hình họa gợi nhắc thời gian. Là thơ với họa hòa làm một. Là không gian nhập lẫn thời gian và tạo ra một năng lượng mạnh mẽ phát sáng. Nhà thơ thấy các đốm sáng này trong thế giới nội tâm mình. Chúng soi đường cho cuộc hành trình nội tâm của ông. Nhưng đôi khi chúng sáng lóa mắt nhà thơ. Những viễn tượng nhà thơ trải nghiệm trong cuộc hành trình đi vào tinh thần ấy.

Nhà thơ tĩnh lại để kéo các đường kẻ dọc – ngang xa nhau để mở ra những hình chữ nhật. Thế giới này, theo đó, có thể được nhìn ngắm trong thanh thản, bình tâm.
Tĩnh lặng (1)
Tĩnh lặng (2)
Tĩnh lặng (3)

Tĩnh lặng (4)
Tĩnh lặng (5)
Tĩnh lặng (6)
Tĩnh lặng (7) Biography of Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Address: 6/ 1 Amrita Lal Nath lane P.0. Belur Math Dist Howrah West Bengal India Pin code711202. Date of Birth 11 02 1947. Education  M.A [ triple]  M Phil   Ph D  Sutrapitaka tirtha  plus degree in homeopathy. He remains a retired teacher of B.B. College, Asansol, India. He has published books in different academic fields including religion, sociology, literature, economics, politics and so on. Most of his books have been written in vernacular i.e. Bengali. Was awarded gold medal by the University of Calcutta for studies in modern Bengali drama.

 

 

 

 

Tiểu sử Tiến sĩ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Địa chỉ : 6/ 1 đường Amrita Lal Nath hòm thư Belur Math Dist Howrah Tây Bengal Ấn Độ mã số 711202. Ngày sinh : 11 02 1947. Thạc sĩ văn chương, thạc sĩ triết học, tiến sĩ triết học  [bộ ba] cùng với Bằng y học về phép chữa vi lượng đồng cân. Ông còn là một giảng viên đã nghỉ hưu của Trường đại học B.B, Asansol, Ấn Độ. Ông đã có những cuốn sách được xuất bản về nhiều lĩnh vực học thuật bao gồm tôn giáo, xã hội học, văn học, kinh tế, chính trị v.v. Hầu hết sách của ông đã được viết bằng tiếng bản địa là tiếng Bengal. Ông đã được tặng thưởng huy chương vàng của Trường đại học Calcutta về các nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Bengal hiện đại.

 

 
 
Núi thần quang ở Arunachal Pradesh ấn độ


BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị