image advertisement
image advertisement

 

Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí “antares” số XVIII, 5/2016, Rumani - The poetry’s Mai Văn Phấn in The Magazine “antares” Vol XVIII, 5/2016 (poetry news - tin thơ)

Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí “antares”  số XVIII, 5/2016 Rumani

The poetry’s Mai Văn Phấn in The Magazine “antares” Vol XVIII, 5/2016, Romania

 

 

 

Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma

 

maivanphan.com: Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma (Rumani) vừa gửi tôi chùm thơ 3 câu do chị chọn từ tập thơ "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang và Nhà thơ Susan Blanshard để dịch sang tiếng Rumani, đăng trên tạp chí “antares” số XVIII, 5/2016. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi!

 

 

Poet-Translator Simona Toma (Romania) has just sent me a bunch of 3-line poems selected by herself from my poetry book "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Poet-Translator Nhat-Lang Le & Poet Susan Blanshard to be translated into Romanian published in The Magazine “antares”, Vol XVIII, 5/2016. I would like to give my respectful thanks to Poet-Translator Simona Toma for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems!


Poet-Translator Lê Đình Nhất-Lang

Poet Susan Blanshard

 

 

 

  

 Bìa tạp chí“antares”

 

 


 

Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị