image advertisement
image advertisement

 

Tạp chí Văn nghệ - Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Phòng, 2011 (Video clip)
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ
ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG, 2011


Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn, do Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hải Phòng đồng tổ chức trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2011. Chương trình Tạp chí Văn nghệ, do Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Phòng thực hiện 5/2011.BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị