TRANG VĂN NGHỆ CHỦ NHẬT - ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 22/5/2011
TRANG VĂN NGHỆ CHỦ NHẬT - ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 22/5/2011
Tường thuật ghi âm tại Hội thảo thơ Mai Văn Phấn & Đồng Đức Bốn do Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật thành phố Hải Phòng đồng tổ chức tại Hải Phòng, 15/5/2011.

BÀI KHÁC
1 2 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị